Strona główna/Urząd/Aktualności/Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP

Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP

Aktualności 18 Września 2012

15 września na boisku sportowym w Przegędzy przeprowadzone zostały zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

"Formuła zawodów ma na celu sprawdzenie sprawności jednostek i jest traktowana jako sprawdzian gotowości bojowej – wyjaśnia Adrian Strzelczyk, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. - Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego, niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej".

W tym roku w zawodach udział wzięło 8 jednostek OSP: Bełk, Czerwionka, Dębieńsko Stare, Książenice, Leszczyny, Palowice, Przegędza oraz Szczejkowice.

"Jednostka OSP Palowice dodatkowo wystawiła drużynę złożoną z ochotników, którzy zakończyli w tym roku swój staż w drużynie młodzieżowej, lecz nie mogą jeszcze startować razem z dorosłymi strażakami. Działanie miało na celu sprawdzenie możliwości młodych adeptów pożarnictwa, którzy już w przyszłym roku razem ze swoimi starszymi kolegami staną do walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Dodać należy, że gdyby juniorzy byli klasyfikowani na równi ze swoimi kolegami to zajęli by wysokie 4 miejsce" - dodaje A. Strzelczyk.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m oraz ćwiczenie bojowe.

Konkurencja ćwiczenie bojowe obejmuje w szczególności dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75, zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda), uruchomienie motopompy i zassanie wody, podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych, obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody, przewrócenie pachołków. Tor do tej konkurencji ma długość 91 m.

Bieg sztafetowy przeprowadza się na torze o długości 350 m. Tor podzielony jest na 7 odcinków po 50 m każdy. Zawodników na poszczególne strefy zmian wyznacza dowódca. Pozycja startowa zawodników w strefach zmian jest dowolna. Po sygnale rozpoczynającym konkurencję, zawodnik pierwszej zmiany dobiega do ustawionego na torze węża W-75, chwyta jeden z łączników z zadaniem połączenia go z nasadą wlotową rozdzielacza. Następnie dobiega do strefy zmian i w tej strefie przekazuje prądownicę (pałeczkę sztafetową) następnemu zawodnikowi. Po przyjęciu prądownicy zawodnik na drugim odcinku przeskakuje nad płotkiem lekkoatletycznym. Następnie przekazuje (w strefie zmian) prądownicę kolejnemu zawodnikowi. Zadaniem zawodnika na trzecim odcinku toru jest przeskoczenie wyznaczonego "rowu", nie dotykając linii wyznaczających tę przeszkodę i strefy pomiędzy tymi liniami. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Na czwartym odcinku zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zawodnik na piątym odcinku przebiega po równoważni, zeskakując z niej poza linię końcową zeskoku z równoważni. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zadaniem zawodnika na szóstym odcinku toru jest pokonanie ściany (ponad jej górną krawędzią) bez korzystania z podpór bocznych. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zawodnik ostatniego, siódmego odcinka po dobiegnięciu do ustawionego węża W-52 i rozdzielacza, łączy ze sobą w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a wąż z prądownicą i dobiega do mety. W momencie przekraczania linii mety prądownica musi być połączona z wężem a przekraczający linię mety zawodnik nie może zasłaniać sędziemu miejsca połączenia.

Nad prawidłowością przeprowadzenia konkurencji czuwała komisja sędziowska z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku. Po zakończeniu każdej z konkurencji kierownik zespołu sędziowskiego wraz z sędziami czasowymi ustala uzyskany czas i przekazuje go przywołanemu dowódcy drużyny. Zespół sędziowski zbiera się, a poszczególni sędziowie omawiają dostrzeżone błędy, które kierownik zespołu nanosi na arkusz ocen. Wszelkie błędy i niedociągnięcia powodują przyznawanie punktów karnych, które doliczane są do uzyskanych czasów. Suma punktów z obu konkurencji stanowi uzyskany wynik im niższa (lepszy czas, mniej lub brak punktów karnych) tym lepiej. Klasyfikacja:

Zdobyte miejsce

Jednostka OSP

Ilość punktów

1

Palowice

131

2

Czerwionka

135

3

Przegędza

148

4

Leszczyny

151

5

Dębieńsko Stare

152

6

Bełk

155

7

Szczejkowice

165

8

Książenice

167

1*

Palowice

147

Zawody przebiegły w przyjaznej atmosferze, strażakom kibicowali licznie zgromadzeni mieszkańcy Przegędzy. "Szkoda, że pomimo dużego zaufania społecznego do strażaków zainteresowanie ze strony osób niezrzeszonych, aby podjąć te służbę jest niewielkie" - dodaje A. Strzelczyk.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VII Memoriał pożarniczy im. Kapitana Adama Byczka, który odbędzie się 30 września na boisku sportowym w Czerwionce od godziny 14.

do góry