Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opracowań

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opracowań

Aktualności 8 Marca 2010

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania następujących opracowań:

  • Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za lata 2007 – 2009.
  • Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

Dokumentacje należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Oferta powinna zawierać :
- cenę opracowań: 
                             netto 
                             brutto 
                             wartość podatku VAT
w rozbiciu na elementy opracowania,
- termin realizacji,
- wykaz podobnych zleceń zrealizowanych w ostatnich trzech latach.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2010 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub przesłać pocztą na w/w adres.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tel. (32) 429 59 46.

do góry