Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapytanie ofertowe dotyczące projektu założeń do planu energetycznego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu założeń do planu energetycznego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 16 Września 2010
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu założeń do planu energetycznego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Oferta powinna zawierać :
cenę opracowań: netto, 
                             brutto, 
wartość podatku VAT,
termin realizacji,
wykaz podobnych zleceń zrealizowanych w ostatnich trzech latach.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2010 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub przesłać pocztą na w/w adres.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tel. (32) 429 59 46
do góry