Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. Programu DZIAŁAJ LOKALNIE IX

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. Programu DZIAŁAJ LOKALNIE IX

Aktualności 19 Marca 2015

W związku z ogłoszonym konkursem i trwającym naborem wniosków na realizację projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015 oraz zbliżającym się ogłoszeniem konkursu w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE IX,  Fundusz Lokalny RAMŻA zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego na spotkanie, które odbędzie się 26 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce o godz. 17.00.

Spotkanie ma na celu przedstawienie głównych założeń do konkursów w ramach których można złożyć wniosek i pozyskać środki na realizację projektów społecznych. Celami opisanych konkursów grantowych jest zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze m.in. Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego.

Więcej o Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015 na stronie internetowej: www.slaskielokalnie.pl


Zgłoszenia na spotkanie należy przesyłać na adres: marcin.stempniak@wp.pl - do dnia 23 marca br. (poniedziałek);

Organizatorami konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015 są  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża; Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Operatorem konkursu w ramach Programu Działaj Lokalnie IX jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz  Fundusz Lokalny Ramża. Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny RAMŻA.

do góry