Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do współpracy przy realizacji projektu

Zaproszenie do współpracy przy realizacji projektu

Aktualności 26 Czerwca 2009

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ad Acta Sp. z o.o. pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "e - Archiwista" – szkolenia dla pracowników podregionu rybnickiego województwa śląskiego w zakresie informatyki i nowoczesnej archiwistyki" będących pracownikami jednostek samorządowych (urzędy, oświata, kultura, pomoc społeczna i inne) oraz małych i średnich firm.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 osób w zakresie profesjonalnej archiwizacji dokumentów zgodnie z normami UE przy użyciu dostępnych technologii informacyjnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • uczestnicy zgłaszają się z własnej woli,
 • podstawą zgłoszenia będzie wypełnienie ankiety,
 • informacje o zakwalifikowaniu się oraz o terminie i miejscu realizacji szkoleń uzyskają Państwo po analizie ankiet przeprowadzonej przez Ośrodek
 • udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny,
 • termin rozpoczęcia: wrzesień 2009 r.,
 • zajęcia to około 17 sesji, które będą odbywać się po godzinach pracy w grupach 12- osobowych, w miejscu dogodnym dla grupy,
 • wykładowcami będą m.in. pracownicy Archiwów Państwowych,
 • każdy uczestnik szkolenia na czas zajęć otrzyma do dyspozycji laptopa z pełnym oprogramowaniem,
 • zajęcia będą odbywać się w salach wskazanych przez JST lub firmę, posiadających dostęp do Internetu w ramach umowy o wynajem za odpłatnością,
 • termin, godziny zajęć i intensywność spotkań będą uzgadniane z grupą na etapie tworzenia harmonogramu,
 • uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych i piśmienniczych,
 • uczestnicy otrzymają catering (obiad, serwis kawowy)
 • szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem CERTYFIKATU dającego uprawnienia ARCHIWISTY I STOPNIA

PROGRAM SZKOLENIA (90 h) obejmuje następującą tematykę:

 • Prawne podstawy postępowania z dokumentacją tradycyjną
 • Klasyfikacja dokumentacji
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji
 • Organizacja prac kancelaryjnych
 • Organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 • Przepisy prawa archiwalnego regulujące postępowanie z dokumentami elektronicznymi
 • Inne przepisy dotyczące postępowania dokumentami elektronicznymi
 • Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji
 • Dokumenty w postaci cyfrowej. Kompresja i skanowanie profesjonalne
 • Przechowywanie cyfrowych dokumentów na różnych nośnikach
 • Wykorzystanie programów komputerowych (EXCEL, ACCES) do celów archiwizacji tradycyjnej i elektronicznej.

Treść pisma ws. projektu "e - Archiwista" można pobrać w formacie PDF

do góry