Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Aktualności 17 Marca 2015

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku. Ważne jest, by mieszkańcy czynnie włączyli się w opracowanie niniejszego dokumentu. Uczestnicząc w konsultacjach, mają Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces zmian swojego otoczenia.

Kolejne spotkanie – tym razem z mieszkańcami Leszczyn odbędzie się 19 marca br. (czwartek) o godz. 16.30 w Domu Działkowca ROD „Pod Dębami” przy ul. Ks. Pojdy 33 A w Leszczynach.

W szczególności zapraszamy mieszkańców następujących ulic: Broniewskiego, Dworcowej, Sportowej, Żeromskiego, Moniuszki, Pl. Dunikowskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Generała Dąbrowskiego, Morcinka, Ligonia, Konopnickiej,
Pl. Grunwaldzkiego, Krótkiej, Krzywej, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Miarki, Reymonta, Jagiellońskiej, Ogrodowej, Poprzecznej, Pl. Kopernika, Pola, Tetmajera, Chopina i Tuwima.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku wyznaczy kierunki dalszych działań w celu pozyskiwania środków unijnych i określi, które przedsięwzięcia są dla nas priorytetowe z punktu widzenia poprawy sytuacji społeczności naszego miasta, integracji jego mieszkańców, rozwoju lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrównoważonego rozwoju obszaru.

W miniony czwartek w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Czerwionki.

Wskazywali mocne i słabe strony swojej dzielnicy, omawiali potrzeby w zakresie przyszłych inwestycji miejskich. Analizowali możliwości i kierunki rozwoju dzielnicy. Na koniec spotkania mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiety związanej z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w której mogli ocenić skalę występujących w dzielnicy problemów związanych m.in. ze stanem chodników, zdewastowanymi i opuszczonymi terenami, zanieczyszczeniem środowiska, brakiem infrastruktury technicznej, a także problemy społeczne: alkoholizm, narkomanię, przemoc w rodzinie, bezdomność, ubóstwo, brak zaradności, przestępczość, chuligaństwo i wandalizm, emigrację ludzi młodych, integrację lokalnej społeczności. W formularzu wskazywali również mocne strony dzielnicy oraz te, które należy poprawić, by żyło się w niej lepiej.

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest opracowywany w ramach projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. 
Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej na temat projektu:

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/diagnoza_potencjalu_rozwojowego.html

do góry