Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 24 Sierpnia 2009

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu (poniżej wartości 14 000 euro) dotyczącym wyboru oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania 

" ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W ZAMECZKU NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE".

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzy zapytania ofertowego oraz w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym.

Załączniki:

  1. zał. nr 1 : Projekt budowlany cz. opisowa
  2. zał. nr 2 : Projekt budowlany cz. rysunkowa
  3. zał nr 3 : Przedmiar robót
  4. zał. 4 : Formularz zapytania ofertowego
  5. zał. 5 : Wzór umowy
  6. zał.6 : Wzór oferty
do góry