Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 26 Lutego 2009

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu, na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro, dotyczącym wyboru oferty najkorzystniejszej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach" .

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem: www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce Aktualności z Urzędu.

do góry