Strona główna/Urząd/Aktualności/Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 1 Czerwca 2011
Zapraszamy państwa do złożenia ofert na zaprojektowanie  i wykonanie  1000 egz.  składanych map Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny z zaznaczeniem i opisaniem w dwóch wersjach  językowych 11 terenów inwestycyjnych w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża Sukcesu"

Treść ogłoszenia - do pobrania w formacie PDF
SIWZ - do pobrania w formacie PDF
Wzór umowy - do pobrania w formacie PDF

Pobierz wzór oferty


  • Termin realizacji : 
    rozpoczęcie 20.06.2011r.
    zakończenie 10.09.2011r.
  • Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2011r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu pok. 5). 
  • Termin związania się z ofertą określa się na 45 dni od dnia otwarcia ofert. 
  • Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
    Cena (koszt) - 100%
do góry