Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w grupie, która przygotuje propozycje zmian w prowadzeniu konsultacji społecznych w Czerwionce-Leszczynach

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w grupie, która przygotuje propozycje zmian w prowadzeniu konsultacji społecznych w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 31 Marca 2014

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w grupie, która przygotuje propozycje zmian w prowadzeniu konsultacji społecznych w Czerwionce-Leszczynach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Każda gmina ma obowiązek konsultować z organizacjami pozarządowymi projekty tzw. aktów prawa miejscowego (czyli przede wszystkim uchwał), jeśli dotyczą one działalności organizacji.

Za takim rozwiązaniem stoi następujące przekonanie: skoro organizacje zajmują się np. sportem, pomocą niepełnosprawnym czy kulturą na terenie gminy, to z racji doświadczenia osób, które je tworzą, są ekspertem w tej dziedzinie. Dlatego warto konsultować z nimi tworzone w gminie prawo, żeby jak najlepiej odpowiadało na potrzeby mieszkańców.

Jednak większość organizacji w Czerwionce-Leszczynach nie uczestniczy w konsultacjach. Najczęściej nie wiedzą, że konsultacje się odbywają lub uważają, że z ich zdaniem nikt się nie liczy.

Dlatego zachęcamy do udziału w wypracowaniu takich zasad konsultacji, które zachęcą organizacje do zaangażowania, a tym samym pozwolą tworzyć jak najlepsze prawo w Czerwionce-Leszczynach. Najlepsze konsultacje m.in.:

  • bazują na rzeczywistym dialogu władz i organizacji,

  • są ogłaszane w taki sposób, że pozwalają organizacjom przygotować się do nich

  • nie sprowadzają się do oceniania gotowych projektów uchwał, ale pozwalają też na udział organizacji w tworzeniu założeń uchwał

  • faktycznie angażują mieszkańców w myślenie o rozwoju gminy

  • są uwzględniane przez władze tworzące lokalne prawo.

Liczymy, że uda się wypracować takie zasady, które pozwolą na prowadzenie właśnie takich konsultacji również w Czerwionce-Leszczynach.

Kiedy i gdzie?

Grupa rozpoczyna swoją pracę 7 kwietnia, o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Zaplanowano łącznie cztery spotkania grupy. Kolejne terminy zostaną ustalone przez jej uczestników. Praca grupy zakończy się w czerwcu.

Z kim?

W grupie znajdzie się kilku przedstawicieli organizacji z Czerwionki-Leszczyn oraz urzędnicy odpowiedzialni za współpracę z III sektorem. Pracę grupy poprowadzi Piotr Masłowski, prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Dodatkowo, w Urzędzie Gminy i Miasta zostanie wskazana osoba odpowiedzialna za wdrażanie przez urząd rozwiązań wypracowanych przez grupy. Dzięki temu prace grupy mają być przełożone na działania władz gminy i dać oczekiwane efekty.

Wymienione działania są efektem partnerskiej współpracy w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” między Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Osoby/Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Katarzyna Strzelczyk
ul. Dr Rostka 7 (II p.), Czerwionka-Leszczyny
e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
tel. 32 43 12 251

lub

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
ul. Kościuszki 22/5, Rybnik
janusz.piechoczek@cris.org.pl
tel. 32 739 55 12 w. 103

 

więcej informacji o projekcie:  Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach

 

                                             

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

do góry