Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapraszamy na zakończenie sezonu kolarskiego

Zapraszamy na zakończenie sezonu kolarskiego

Aktualności 19 Września 2011
Regulamin imprezy:

XXV Zakończenie Sezonu Kolarskiego "Ramżów"
STANOWICE 01 – 10 – 2011 r.


1. Organizator:

PTTK Koło "Ramża", 44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul. Gliwicka 2/3, 

tel. 0503 519 820; e-mail: pttkramza@o2.pl; www: pttkramza.cba.pl; 

MOSiR, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2 A, tel. 0-32 427 03 17

Komandor imprezy: Barbara Cop

Kierownik mety: Grzegorz Miicke
2. Cel: 

Poznanie terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Upowszechnienie turystyki kolarskiej oraz szlaków turystycznych.

Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych.

Uczczenie 51 lat PTTK Koło "Ramża" w Czerwionce-Leszczynach oraz 60 lat Oddziału PTTK w Rybniku.
3. Data i miejsce:

Impreza odbędzie się w dniu 01 – 10 – 2011 r. 

Metę zlokalizowano na terenie boiska LKS Ruch Stanowice przy ul. 1 Maja 3 /zjazd z drogi nr 925/ w Stanowicach.

Dojazd na metę trasami dowolnymi.

Przyjmowanie uczestników na mecie od godz. 11 00 ; konkursy od godz. 11 30; zakończenie po godz. 13.

W imprezie mogą uczestniczyć turyści indywidualni oraz drużyny.

Wpisowe nie obowiązuje.
4. Świadczenia:

Uczestnicy otrzymują:

potwierdzenie pieczątką książeczek odznak turystycznych,

nagrody za I, II i III miejsce w konkursach,

nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.

Dla najliczniejszej drużyny przewidziano puchar na własność.


5. Postanowienia końcowe:

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty oraz ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.

Dzieci mogą brać udział w imprezie pod opieką osób dorosłych. 


Organizator

top_baner
do góry