Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapraszamy na www.ekoakcja-segregacja.pl

Zapraszamy na www.ekoakcja-segregacja.pl

Aktualności 26 Kwietnia 2013

UGiM w Czerwionce-Leszczynach prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą "Ekoakcja – segregacja". Celem działań jest zachęcenie mieszkańców gminy do segregacji odpadów. Dzięki prostym domowym czynnościom możemy znacząco wpływać na stan środowiska naturalnego.

W ramach kampanii, na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rozwieszone zostaną plakaty i bannery zachęcające do segregacji odpadów. Pod adresem 
www.ekoakcja-segregacja.pl mieszkańcy mogą także już znaleźć szereg użytecznych informacji dotyczących "śmieci po nowemu". Na stronie zamieszczono także dodatkowe multimedia oraz ekościągę – przewodnik – jak prawidłowo segregować odpady. Mieszkańcy otrzymają niebawem ulotki do swoich domów. Ekościągi wydrukowane zostały na papierze ekologicznym.  Całość działań realizowanych w ramach kampanii jest spójna i utrzymana w jednolitej,  ekologicznej konwencji.

To pierwsza kampania realizowana przez UGiM z udziałem aplikacji mobilnych – właściciele telefonów nowszej generacji mogą zeskanować QR kod i odtwarzać treści na swoich komórkach, specjalnie dla nich przygotowano także dodatkowy pakiet multimediów na telefon.

Ważną grupę docelową działań stanowią najmłodsi mieszkańcy gminy. Dla nich powstała wyjątkowa gra "Ekomemory" sprawdzająca pamięć i spostrzegawczość graczy, a zarazem zapoznająca dzieci z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami. 
Bohaterem kampanii jest rozbójnik Ramża, mieszkaniec lasu, strażnik walorów przyrodniczych gminy.

Więcej o grze:
http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=389&cntnt01returnid=16

Przystępując do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się do zmiany obowiązującego stanu gospodarki odpadami, w szczególności przez zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych trafiających na składowiska i osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.
Konieczne jest więc wprowadzenie zmian do obecnego systemu i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w naszych domach.

Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn otrzymają od przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu komplet worków do prowadzenia selektywnej zbiórki - worek niebieski, zielony, oraz po dwa worki w kolorze żółtym i brązowym.

Wydział Gospodarowania Odpadami wzywa również wszystkich mieszkańców, którzy nie złożyli w terminie druku deklaracji do pilnego wywiązania się z tego obowiązku. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji, burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Działania realizowane są w ramach opracowanego projektu "Ekoakcja-segregacja". Projekt uzyskał dofinansowanie z WFOSiGW.

Więcej:  http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/ekoakcja_segregacja.html

 

do góry