Strona główna/Urząd/Aktualności/Zapraszamy na rajd pieszo-kolarski RAMŻÓW

Zapraszamy na rajd pieszo-kolarski RAMŻÓW

Aktualności 29 Marca 2012
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach oraz PTTK Koło "Ramża" zapraszają na rajd pieszo-kolarski "Ramżów" Dębieńsko 14.04.2012 r.

REGULAMIN XVI RAJDU PIESZO - KOLARSKIEGO "RAMŻÓW"
DĘBIEŃSKO 14 – 04 – 2012 r.

1. Organizator:
PTTK Koło "Ramża", 44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul. Gliwicka 2/3, 
tel. 0503 519 820; e-mail: pttkramza@o2.pl; www: pttkramza.cba.pl;
MOSiR, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2 A , tel. 32 427 03 17
Komandor imprezy: Rudolf Cop
Kierownik mety: Henryk Krotofil

2. Cel: 
Poznanie terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
( Sołectwa i dzielnice według liter alfabetu ).
Upowszechnienie turystyki pieszej, kolarskiej oraz szlaków turystycznych.
Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych.
Uczczenie 52 lat PTTK Koło "Ramża" w Czerwionce-Leszczynach oraz 61 lat PTTK Oddział w Rybniku.

3. Data i miejsce:
Impreza odbędzie się w dniu 14 – 04 – 2012 r. 
Metę zlokalizowano na terenie Boiska LKS "Dąb"Dębieńsko przy ul. Bełkowskiej w Dębieńsku Wielkim - dzielnicy miasta Czerwionka-Leszczyny; /ścieżka rowerowa: kolor niebieski/.
Dojście i dojazd na metę trasami dowolnymi.
Przyjmowanie uczestników na mecie od godz. 11. 00, konkursy od godz. 11. 30.
Zakończenie około godz. 13. 30.
W imprezie mogą uczestniczyć turyści indywidualni oraz drużyny.
Wpisowe nie obowiązuje.

4. Świadczenia:
Uczestnicy otrzymują:
potwierdzenie pieczątką książeczek odznak turystycznych,
nagrody za I, II i III miejsce w konkursach,
nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
Dla najliczniejszej drużyny przewidziano puchar na własność.

5. Postanowienia końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty oraz ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich. 
Dzieci mogą brać udział w imprezie pod opieką osób dorosłych.
top_baner
do góry