Strona główna/Urząd/Aktualności/Zagrożone linie autobusowe będą działać

Zagrożone linie autobusowe będą działać

Aktualności 9 Marca 2012
8 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowy i porozumienia z gminami oraz ze związkami komunikacyjnymi w sprawie organizacji komunikacji na określonych liniach autobusowych. 

Dotyczą one połączeń obszarów objętych zasięgiem działania komunikacyjnych związków i porozumień z gminami poza ich granicami.

W listopadzie ub. roku Zarząd Województwa Śląskiego wystąpił z inicjatywą organizacji tego typu połączeń. To odpowiedź na zmiany, jakie narzuca znowelizowana kilka miesięcy wcześniej ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. W myśl przepisów, gminy nie mogłyby dotować komunikacji organizowanej przez związek, do którego nie należą. 

Gminy zainteresowane utrzymaniem takich linii komunikacyjnych zawarły wcześniej z Zarządem Województwa Śląskiego umowy finansowe. Na ich podstawie przekazały pieniądze w charakterze dotacji celowej na utrzymanie linii, Zarząd powierzył dotychczasowym organizatorom prowadzenie komunikacji na tych kierunkach.

Umowy zawarto z gminami wchodzącymi w skład: 
KZK GOP: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice (linie: 37, 41, 59, 120, 140, 149, 194, 636, 637, 653, 669, 695, 809, 931, 995). 
MZK Tychy: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy, Wyry (linie: 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 400, 31, 82, E-1, 69, E, L, T). 
MZK w Jastrzębiu Zdroju: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice (linie 120, 309, 310, 311B). 
Ponadto podpisano porozumienia z każdym z trzech związków komunikacyjnych. 

Od połowy ubiegłego roku trwały spotkania, których celem było wypracowanie rozwiązania problemu związanego z dopłatami do komunikacji zbiorowej, który pojawił się po wprowadzeniu nowej ustawy o transporcie zbiorowym.

Jak mówi burmistrz Wiesław Janiszewski - "Nie uwzględniono w niej potrzeb Aglomeracji Śląskiej. Rozwiązanie, w jaki sposób mielibyśmy przekazywać środki finansowe, aby móc działać zgodnie z przepisami i zapewniać dostęp do komunikacji zbiorowej naszym mieszkańcom musiało się znaleźć. Problem dotyczył całego województwa, w którym tysiące osób każdego dnia korzystają z transportu zbiorowego, by dotrzeć do szkoły i pracy. W naszej gminie komunikacja bez linii 194 byłaby sparaliżowana".

"W 2011 roku nasza gmina przekazała na rzecz 194 - jednej linii autobusowej KZK Gop kwotę 1 071 039 zł, co stanowi 41,2 % ogólnych dopłat z budżetu na rzecz komunikacji zbiorowej. Tegoroczna dopłata do linii 194 wyniesie ponad 1 400 000 zł" – wyjaśnia Krystyna Jasiczek, naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta.
do góry