Strona główna/Urząd/Aktualności/Zabytkowy kościół pw. Marii Magdaleny: Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich

Zabytkowy kościół pw. Marii Magdaleny: Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich

Aktualności 4 Grudnia 2012

Zakończono prace związane z remontem zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku. Wczoraj nastąpił odbiór techniczny zadania.

W ramach dotacji w kwocie ok. 270 tys. zł zrealizowano następujący zakres prac:

  • wymiana zbutwiałych odcinków bali podwalinowych i ścian wieńcowych oraz zbutwiałych elementów konstrukcji izbicy wieży
  • remont stropów w wieży – remont posadzek drewnianych
  • wymiana oszalowania ścian i gontu na wieży i usunięcie wtórnych drewnianych boazerii na
    ścinach nawy i prezbiterium
  • impregnacja i konserwacja elementów konstrukcji więźby dachowej, ścian wieńcowych oraz konstrukcji wieży, całości pokrycia
  • dodatkowe roboty konserwatorskie – w tym konserwacja krzyża
  • wykonanie instalacji odgromowej
  • rusztowania zewnętrzne i wywóz gruzu

 

Projekt otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości – 241 830,11, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 17577,78 oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - 11854,15.

Złożony został także kolejny wniosek aplikacyjny dotyczący wykonania pozostałych prac remontowych obiektu. 
Wnioskowana kwota wynosi ok. 424 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu jak podaje MKiDN planowane jest na początek przyszłego roku.

Celem prac jest uratowanie przed zniszczeniem i przywrócenie dawnej świetności kościoła,
zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie go na cele publiczne.

Zadanie polegało będzie na zabezpieczeniu i konserwacji konstrukcji nawy kościoła i prezbiterium.
Prace te stanowią kontynuację rozpoczętych w 2012 roku robót.
Zabezpieczą obiekt i jego otoczenie przed dalszą degradacją oraz jego wyposażenie o dużej wartości
historycznej.
Realizacja zadania obejmować ma:
naprawę podmurówki i murów fundamentowych, wymianę zbutwiałych bali podwalinowych i ścian
wieńcowych, oszalowania, pokrycia gontowego, impregnację i konserwację zachowanego i nowego
drewna, konserwację elementów metalowych, prace demontażowe wtórnych elementów wystroju,
wzmocnienie struktury drewna w celu zachowania istniejącej polichromii na ścianach i stropie.

Bełkowianie nie kryją radości z postępujących prac remontowych zabytku. W miniony piątek kilkunastoosobowa grupa mieszkańców sołectwa posprzątała obejście kościoła.

Po zakończeniu prac obiekt planuje się pełne wykorzystywanie obiektu. Obiekt wykorzystywany
będzie przede wszystkim do organizacji mszy świętej oraz innych nabożeństw. Ponadto zakłada się
organizację imprez okolicznościowych typu koncerty, wystawy. Kościół
zostanie również udostępniony w celach turystycznych dla odwiedzających Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny.

Drewniany kościół p.w. Marii Magdaleny zbudowany został w 1753 roku. Kościół ma trójboczne zamknięte, orientowane prezbiterium. Został on wzniesiony na podmurówce z kamienia, w konstrukcji zrębowej, z wieżą czołową konstrukcji słupowej. Dach świątyni kryty jest gontem, ściany boczne posiadają przydaszki wspornikowe tzw. soboty. Wewnątrz świątyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny z dwiema kwaterami dawnego tryptyku późnogotyckiego z ok. 1500 r.

Kościół posiada wyjątkową wartość historyczną i artystyczną. Zbudowany w XVIII w., znajduje się
na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego . Obecnie zamknięty wraz z otoczeniem z
względu na zagrożenie wynikające z bardzo złego stanu zachowania. Brak kontynuacji remontu może
doprowadzić do całkowitego zniszczenia konstrukcji nawy kościoła i cennego wyposażenia: ołtarzu
głównego z 1610 r. , barokowej ambony, kropielnicy z 1657 roku, ołtarzy bocznych z 1870 roku oraz
polichromii ścian i stropu. Otoczenie kościoła stanowi zabytkowy cmentarz z nagrobkami w większości z 
XIX w. i murem kamiennym z wmurowanymi "kunami", służącymi do zakuwania grzeszników w
dawnych czasach.

do góry