Strona główna/Urząd/Aktualności/Z czego jesteśmy dumni, czyli o gratulacjach dla ZS nr 3

Z czego jesteśmy dumni, czyli o gratulacjach dla ZS nr 3

Aktualności 27 Listopada 2014

Jak wcześniej informowaliśmy, Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu konkurs na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych. Swój udział w konkursie mogły zgłosić szkoły z terenu całego kraju, posiadające certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów. Spośród przysłanych prac, komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze Szkolne Systemy Wspierania Zdolności, stanowiące interesujące przykłady podejmowania systemowych działań na rzecz dzieci i uczniów zdolnych. Wśród wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół nr 3 z Czerwionki. 

17 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której certyfikat dla placówki odebrały: Małgorzata Marciniak, dyrektor ZS3 oraz Małgorzata Pyszny, nauczycielka języka polskiego. Organizatorem gali był Ośrodek Rozwoju Edukacji - publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

 

Komisja konkursowa złożona z wielu autorytetów w dziedzinie edukacji wybierając laureatów, kierowała się: innowacyjnością działań, współpracą z różnymi placówkami, działaniami na rzecz najmłodszych oraz pracą z wyjątkowymi uczniami.

            W miniony poniedziałek gratulacje na ręce dyrektor szkoły, grona pedagogicznego, rady rodziców oraz uczniów złożyli: Burmistrz Wiesław Janiszewski oraz naczelnik wydziału edukacji UGiM Czerwionka-Leszczyny Iwona Flajszok.

             Dyrektor ZS 3 - Małgorzata Marciniak podkreśliła sukcesy szkoły, wymieniając liczne projekty, konkursy, filmy, lipduba. „Nasze działania dostosowujemy do potrzeb, umiejętności i zainteresowań ucznia. Stosujemy różne metody pracy” - podsumowała.

      Głos zabrali również przewodniczący wszystkich klas, od najmłodszych uczniów szkoły podstawowej do najstarszych klas gimnazjum i podzielili się swymi spostrzeżeniami – Z czego dumna jest moja klasa? Padły bardzo różne odpowiedzi: z projektów ekologicznych, z akcji charytatywnych, konkursów, zawodów sportowych, osiągnięć chóru, zajęć pozalekcyjnych, filmów, spotkania z pszczelarzem, bycia pierwszoklasistą, tego, że wszyscy są życzliwi, że pani nas chwali, że w szkole czujemy się dobrze i bezpiecznie, z projektów z wychowania fizycznego, dnia życzliwości, ligi klas…

Gratuluję szkole, że potrafiła stworzyć wyjątkową atmosferę, sprzyjającą odkrywaniu talentów. Jeżeli chcemy kształtować mistrza, musimy szukać określonych metod nauczania, często niekonwencjonalnych, wymagających od nauczyciela sporego zaangażowania i pracy” - zaznaczył burmistrz. W. Janiszewski podziękował także placówce za promowanie Gminy i Miasta. „Nic nie stoi na przeszkodzie aby szkoła środowiskowa stała się szkołą elitarną – podkreślił burmistrz, doceniając sukcesy ZS 3.

 

              Spotkanie było okazją do świętowania, ale i zaprezentowania małego fragmentu z całej palety barw zdolności uczniów Zespołu Szkół nr 3. Na sztalugach i oknach zaprezentowane były prace rękodzielnicze uczniów – wykonane pod okiem nauczycielki techniki – Barbary Połomskiej, Monika i Sandra z III a zaprosiły zebranych na pokaz doświadczeń– Fizyka dla każdego domowym sposobem – opiekunem koła fizycznego jest Mirela Tabaka. Ponieważ szkoła rozwija talenty muzyczne uczniów i kultywuje tradycje regionalne, dlatego uczniowie klasy II a szkoły podstawowej wykonali – Szczyglikową piosenkę – pod kierunkiem Urszuli Strzelczyk. Chór szkolny i zespół wokalny, którego opiekunem jest Anna Jędrzejak zdobył już wiele nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach, podczas spotkania zespół zaprezentował utwór „Wczoraj była niedzieliczka…”.

Uczniowie szkoły poszczycić się mogą licznymi laurami w konkursach recytatorskich, małą próbkę talentu aktorskiego ukazali uczniowie klasy II a gimnazjum : Kamil, Agnieszka, Michał i Oliwia, prezentując fragmenty Zemsty Aleksandra Fredry, przygotowane pod okiem swej polonistki Małgorzaty Pyszny.

„Bardzo cieszymy się z wyróżnienia, jakie nas spotkało, Mistrz Odkrywców Talentów to brzmi dumnie!”- powiedziały Sandra i Paulina prowadzące spotkanie.

 

 

Więcej o wyróżnieniu dla ZS 3:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2352&cntnt01returnid=15

 

 

 

 

do góry