Strona główna/Urząd/Aktualności/Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 21 Marca 2016

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

O III PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50A.

 

Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy Wolności 50A w Czerwionce-Leszczynach o powierzchni 62,30 m², położonego na II piętrze w budynku wielolokalowym. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, wiatrołap, loggia oraz przynależna piwnica nr 19 o powierzchni 3,80 m².

Stan techniczny lokalu – do remontu.

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta GL1Y/00159987/3 – wolna od obciążeń. Budynek z przedmiotowym lokalem położony jest na działkach 2895/231 i 2896/231 będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” w Czerwionce-Leszczynach. Przeznaczenie w planie: częściowo obszar mieszkaniowo-usługowy z przewagą zabudowy wielorodzinnej o symbolu planu M1, częściowo tereny przewietrzania o symbolu planu E2 – bez prawa budowy nowej zabudowy oraz częściowo na terenach ulicy klasy lokalnej o symbolu planu KL1/2- I. Nieruchomość ta znajduje się na terenie górniczym KWK „Dębieńsko”, przecina ją ciepłociąg i kanalizacja sanitarna a ponadto działka 2896/231 częściowo jest objęta strefą A i B ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza: 120.120,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia zł 00/100) zwolnione z VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 11 kwietnia 2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36A sala konferencyjna średnia.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii Urzędu przy al. św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. lokalu można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32/ 429 59 94.

 

do góry