Strona główna/Urząd/Aktualności/Wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Aktualności 19 Kwietnia 2018

Marszałek Województwa Śląskiego informuje, że upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniajace i w miejsce radnych kończących kadencję, wybrani zostają nowi.

W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 25 maja, a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 18 paźdzernika 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego, przyjmowane będą  na formularzach dostępnych na stronie: mlodzi.slaskie.pl w zkładce O nas.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Wojkewództwa Slaskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl   w terminie do 11.05.2018 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjnowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Dialogu (tel. 32 20 78 362 i 32 20 78 355).

do góry