Strona główna/Urząd/Aktualności/Wybory do izb rolniczych - 3 kwietnia 2011

Wybory do izb rolniczych - 3 kwietnia 2011

Aktualności 25 Lutego 2011

Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym w Śląskiej Izbie Rolniczej. Dzień wyborów członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.

Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. 
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej ŚIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) – dotyczy to Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela. 
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa ŚIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. 
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej ŚIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Śląskiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.sir-katowice.pl lub www.mir.pl  Lub otrzymać w Urzędzie Gminy. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14. 03. 2011 roku na adres właściwego Oddziału Biura ŚIR  - Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15, tel. fax. 32 258 04 45. 
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.


Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie  

www.sir-katowice.pl

 oraz w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice 32 258-04-45, Bielsko-Biała 33 814-91-79.

do góry