Strona główna/Urząd/Aktualności/Wstępny projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Wstępny projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Aktualności 14 Stycznia 2009

Zarząd Województwa Śląskiego zakończył prace nad wstępnym projektem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, który stanowi wynik dotychczasowych prac warsztatowych oraz dotychczasowych konsultacji.

Wszelkie uwagi oraz opinie do zamieszczonego poniżej dokumentu, jak również sugestie i wnioski do przygotowywanej Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: si-strategia@silesia-region.pl lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Termin zgłaszana uwag na tym etapie konsultacji upływa z dniem 31 stycznia 2009 roku.

Wstępny projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.silesia-region.pl w zakładce Plan Rozwoju.

do góry