Strona główna/Urząd/Aktualności/Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach

Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 30 Stycznia 2014

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji do udziału w tworzeniu nowych warunków współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przygotowanie tej współpracy będzie złożone z kilku etapów:

Po pierwsze, chcemy przyjrzeć się dotychczasowej współpracy - ocenić, co w relacjach między organizacjami a urzędem jest skuteczne i spełnia potrzeby obu stron. Chcemy też sprawdzić, czego brakuje i co należy rozwijać. W tym celu planujemy spotkania z udziałem przedstawicieli obu stron, które poprowadzi niezależny ekspert. Tak przeprowadzona diagnoza będzie decydująca dla dalszego przebiegu działań.

Po drugie, zamierzamy stworzyć sześć grup złożonych z przedstawicieli organizacji oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, które wypracują rozwiązania problemów zauważonych na etapie diagnozy. Każda z grup zajmie się jednym z poniższych obszarów:

  1. konsultacje społeczne;

  2. wzajemne informowanie się organizacji pozarządowych i samorządu;

  3. współpraca finansowa;

  4. współpraca pozafinansowa;

  5. wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych;

  6. wspieranie integracji i współpracy organizacji pozarządowych.

 

Do pracy w wymienionych grupach zapraszamy lokalnych ekspertów – przedstawicieli organizacji pozarządowych znających miejscowe realia. Liczymy, że dzięki temu organizacje będą miały realny wpływ na to, jak będzie wyglądała w przyszłości współpraca urzędu z NGO, m.in. na jakich zasadach będą się odbywały konsultacje czy zlecanie zadań publicznych.

Dodatkowo, w Urzędzie Gminy i Miasta zostanie wskazana osoba odpowiedzialna za wdrażanie przez urząd rozwiązań wypracowanych przez grupy.

Wymiernym efektem pracy grup mają być m.in.:

  • obowiązujące na terenie Czerwionki – Leszczyn dokumenty, procedury i przepisy, gwarantujące wdrożenie ustaleń wszystkich grup;

  • zakładka na stronie internetowej Czerwionki – Leszczyn dla organizacji pozarządowych, spełniająca potrzeby informacyjne organizacji i samorządu;

  • narzędzie internetowe do tworzenia wniosków i sprawozdań z realizacji dotowanych przez urząd projektów, ułatwiające ubieganie się o dotację i jej rozliczenie.

Przedstawiciele organizacji mogą dołączyć do wskazanych działań na dowolnym etapie. Jednak liczymy na to, że największe możliwości wpływu na kształt współpracy organizacji pozarządowych z administracją w Czerwionce – Leszczynach da Państwu pełny udział w całym procesie planowania, już od momentu tworzenia diagnozy.

Wszystkie działania odbędą się na terenie Czerwionki-Leszczyn (Miejski Ośrodek Kultury).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin i zasady naboru, dostępne w zakłądce "Projekty społeczne": http://czerwionka-leszczyny.pl/wspolnie-znaczy-lepiej-system-pracy-organizacji-pozarzadowych-i-administracji-w-czerwionce-leszczynach

 

                                              

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


do góry