Strona główna/Urząd/Aktualności/Wspólne kierunki rozwojowe miejscowości skupionych przy autostradzie A1.Nowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wspólne kierunki rozwojowe miejscowości skupionych przy autostradzie A1.Nowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aktualności 22 Kwietnia 2013

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny we współpracy z sąsiednimi miejscowościami opracowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego". 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł, co stanowi 90 proc. jego całkowitych kosztów. 
Działania realizować będą poza Czerwionką -Leszczynami również: Rybnik – lider projektu, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów, Gorzyce i Świerklany.

W ramach przedsięwzięcia, opracowany zostanie dokument strategiczny, określający obszar funkcjonalny wokół autostrady A1. Powstaną też dokumentacje techniczne dla przedsięwzięć inwestycyjnych zdiagnozowanych jako kluczowe dla rozwoju tego obszaru, w tym terenów zlokalizowanych w bliskości autostrady A1.
"Budowa autostrady A1 w sposób istotny zmieniła warunki komunikacyjne wewnątrz subregionu zachodniego – wyjaśnia Grzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. PRiG w UGiM Czerwionka-Leszczyny. - Wyraźnie zmieniły się powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami zlokalizowanymi wokół trasy. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest więc wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru tej części województwa".

Powyższy cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:

1. wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie 
2. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny warunek wdrożenia podejścia funkcjonalnego, planując rozwój nie wystarczy skupić się na jednej jednostce samorządu terytorialnego, kluczem do sukcesu jest określenie potencjałów rozwojowych całego istniejącego obszaru funkcjonalnego
3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny (dla osiągnięcia efektu synergii na etapie opracowywania dokumentu strategicznego określone zostaną najistotniejsze kierunki rozwoju danego obszaru funkcjonalnego, a partnerzy projektu wybiorą jeden ich zdaniem najistotniejszy kierunek i dla inwestycji realizujących ten kierunek opracowane zostaną dokumentacje techniczne w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej).
4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

"Formuła planowanego przedsięwzięcia, działania jakie zaplanowano do realizacji i sposób ich przeprowadzenia gwarantują, iż projekt będzie miał charakter zintegrowany, a podejmowane działania będą dotyczyć wspólnie wszystkich gmin" - mówi Andrzej Wącirz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny.
Część diagnostyczna, analityczna będzie jednym spójnym, wspólnym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dokumentem. Określone w nim dalsze kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego staną się podstawą do podjęcia decyzji o wyborze jednego, zdaniem wszystkich najważniejszego kierunku i przygotowania w każdej gminie dokumentacji technicznej dla inwestycji 
z zakresu niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej realizującej dany kierunek rozwojowy. 
Dzięki przyjęciu takiej zasady osiągnięty zostanie niewątpliwie efekt synergii (w jednym czasie 8 samorządów przygotuje inwestycje, których wspólna realizacja przyczyni się do osiągnięcia jednego ze zidentyfikowanych kierunków rozwojowych).

Na potrzeby realizacji projektu powołany zostanie zespół koordynujący w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich samorządów mający wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE.

do góry