Strona główna/Urząd/Aktualności/Wręczono nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wręczono nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Aktualności 24 Maja 2018

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, połączona z koncertem laureatów nagród.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą Nr XVII/207/16 z 29 stycznia 2016 r. określiła szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mają formę gratyfikacji finansowej, mogą być indywidualne lub zespołowe.

Nagrody przyznaje Burmistrz za:

- całokształt działalności,

- upowszechnianie i ochronę kultury,

- osiągnięcia o istotnym znaczeniu.

W tym roku o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wpłynęły 23 wnioski.

6 wniosków - za całokształt działalności

13 wniosków - zaosiągnięciaoistotnymznaczeniu

4 wnioski - za upowszechnianie i ochronę kultury

Burmistrz przyznał 17 nagród na ogólną kwotę 30 000 zł.

5 nagród za całokształt działalności, 3 nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury i 9 nagród za osiągnięcia o istotnym znaczeniu.Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski złożył gratulacje na ręce utalentowanych mieszkańców Gminy i Miasta: „Jesteśmy dumni z Państwa sukcesów. Dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę, bo liczne nagrody i wyróżnienia nie przychodzą bez wysiłku. Dziękuję także za promocję naszej miejscowości, która staje się Państwa udziałem. Dzięki takim uroczystościom możemy docenić tę działalność wielu ludzi, która nie jest związana ze światem materialnym, a światem duchowym. Podziękowania należą się nie tylko dzisiejszym laureatom, ale także ich rodzinom, za wspieranie ich ciężkiej pracy, a także nauczycielom, bo często to oni jako pierwsi zauważają talent u młodych ludzi”.

Do gratulacji dołączył się Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, który podziękował także radnym za pozytywne przyjęcie pomysłu ustanowienia nagród w dziedzinie kultury.

Słów uznania pod adresem nagrodzonych nie szczędzili także przedstawiciele komisji ds. nagród w dziedzinie kultury: pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska, radne: Stefania Szyp i Grażyna Strzelecka, a także pracownik Wydziału Spraw Społecznych Łukasz Pala oraz pozostali goście uroczystości m.in. zastępca burmistrza Andrzej Raudner, dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska oraz radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Nagrody za całokształt działalności otrzymali:

 

Czesław Żemła - twórca regionalny, propagator gwary śląskiej, przedstawiciel amatorskiego ruchu artystycznego. Od początku działalności związany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Sam o sobie mówi, że pisze, rzeźbi, gro, śpiewo, recytuje. Na przestrzeni 30 lat laureat nagród i wyróżnień wielu festiwali, przeglądów muzycznych, śpiewaczych, plastycznych, literackich i poetyckich na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Jako pomysłodawca, współautor i pierwszy prowadzący program „Kaj tam połednie” emitowanego na żywo w 4-godzinnej audycji Radia Piekary, często przybliżał słuchaczom uroki Czerwionki-Leszczyn. Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zdobią również jego rzeźby św. Cyryla, Metodego, Floriana i Karolinki. Często i chętnie bierze udział w nagraniach filmowych i radiowych prezentujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Warto nadmienić, iż Czesław Żemła jest pomysłodawcą i od 29 lat kierownikiem artystycznym „Kapeli z Naszego Miasteczka”, a wcześniej Kapeli i Kabaretu Trzy Ofiary Drogi Do Europy. W 2017 roku otrzymał nagrodę - statuetkę przyznaną i wręczoną przez Marszałka Województwa Śląskiego, Wojciecha Saługę, w plebiscycie „Lokalni Bohaterowie inspirują”.

Interesującym jest fakt, iż twórczość Czesława Żemły była również tematem pracy magisterskiej, która w 2017 roku oceniona została na ocenę bardzo dobrą.

 

Klub Kultury Japońskiej w Czerwionce-Leszczynach - powstał w 1983 roku i w roku bieżącym obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia. W ramach swojej działalności Klub realizuje programy edukacyjne, upowszechniające sztukę i kultura Japonii na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Ponadto corocznie organizuje w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny „Dni Japonii”. Działalność Klubu od 1984 roku ściśle związana jest z Ambasadą Japonii w Warszawie oraz Muzeum Manggha w Krakowie. Głównymi wykonawcami programów i festiwali są artyści japońscy, wielokrotnie występujący gościnnie w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Szeroko prowadzona przez Klub działalność międzynarodowa to również spotkania, warsztaty i prelekcje. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wystawy wielotematyczne. Dominuje stare, tradycyjne rękodzieło artystyczne oraz temat związany z rządowymi projektami z zakresu ochrony i konserwacji zabytków. Klub współpracuje z wieloma placówkami muzealnymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorem licznych projektów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, jednostek samorządowych oraz firm. Członkowie Klubu Kultury Japońskiej, będącego statutową działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, pracują społecznie w ramach wolontariatu. Klub prowadzony jest od początku przez Janusza Lukaszczyka - członka „Salonu Przyjaciół Japonii” przy Ambasadzie Japonii w Warszawie.

 

Beata Gużda-Krzyżaniak - jest założycielką, kierownikiem artystycznym, choreografem, instruktorem Zespołu Tańca Nowoczesnego „RYTM” Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, który istnieje od października 1998 roku. Zespół skupia dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, które tańczą w 3 grupach wiekowych - Juniorki, Seniorki i Kadetki. Głównym założeniem Beaty Guźdy-Krzyżaniak jest krzewienie wśród młodego pokolenia aktywnego trybu życia poprzez taniec, stąd istotnym w jej działaniu jest by młode adeptki tańca poznawały nowe techniki taneczne takie jak jazz, funky, disco i hip hop. Istotną rolę w pracy z dziewczętami odgrywa również kształtowanie świadomości własnego ciała, koordynacji ruchowej, rozwój wyobraźni twórczej oraz konfrontacja taneczna z innymi zespołami. 20 lat pracy w Zespole Tańca Nowoczesnego „RYTM”, to przede wszystkim niezliczona ilość nagród i wyróżnień, które Pani Beata zdobyła wraz ze swoimi podopiecznymi. Warto nadmienić, iż Zespół Tańca Nowoczesnego „RYTM” bardzo często swymi występami uświetnia różnego rodzaju imprezy i uroczystości organizowane na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ponadto Pani Beata jest pomysłodawcą i realizatorem, cieszącego się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, Festiwalu Tańca „INSPIRACJE”, który to zainicjowano w 2014 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Beaty oraz jej współpracy ze środowiskiem lokalnym, m.in. szkołami, Orkiestrą Miejską „Dębieńsko”, zespół stale się rozwija, a z roku na rok poszerza się grono adeptek.

 

Zespół Folklorystyczny „Familijo”- powstał w 2001 roku. Skupia mieszkańców sołectwa Szczejkowice. Ogromny potencjał aktywności członków grupy pozwala na nietuzinkowe kultywowanie tradycji i gwary śląskiej - śpiewanie pieśni regionalnych oraz wystawianie sztuk teatralnych. Warto podkreślić, że członkowie poświęcają swój wolny czas bezinteresownie. Chętnie biorą udział w imprezach miejskich, powiatowych i wojewódzkich, prezentując swój niemały dorobek artystyczny. Działalność zespołu została zauważona i doceniona przez jurorów licznych konkursów oraz festiwali. „Familijo” ma na koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym jest laureatem statuetki „Karolinka” przyznawanej za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. „Familijo” jest samowystarczalna. Za stronę muzyczną poczynań zespołu jest odpowiedzialny Czesław Śpiewok, członek zespołu. Akompaniuje podczas występów na akordeonie, a także komponuje muzykę do tekstów zawartych w utworach scenicznych, gdzie zachodzi potrzeba, aby powstała piosenka. Oryginalne i niedrogie kostiumy są dziełem wyobraźni i zręcznych dłoni Aliny Michalskiej, która tworzywo do realizacji swych idei znajduje przede wszystkim w okolicznych lumpeksach. Spektakle reżyseruje Marek Śliwa. Wszystkie funkcje producenckie (dokumentacja i trzymanie wszystkiego w ryzach, jak harmonogram prób, wyjazdów i organizacja występów) spoczywają na barkach Celestyny Wodok. Dotychczas wystawiono spektakle pióra Marka Szołtyska: „Szopka Śląsko”, „Bojka o Kapturku”, „Jo ci przaja, ty mi przajesz, czyli Romeo i Julia po śląsku”, „Ostatnio Śląsko Wieczerzo” oraz Mariana Makuli „Pomsta” na motywach „Zemsty” Aleksandra Fredry i „Zolyty” - przeróbkę „Ożenku” Mikołaja Gogola. Ostatnim znaczacym dokonaniem jest wystawienie komedii czeskiego pisarza Jana Drdy „Zapomniany diabeł”. Odbiorcy poczynań „Familiji” żywo reagują na humor płynący ze sceny. Przerywają akcję długimi brawami, a na koniec nierzadko zdarzają się owacje na stojąco. Emocje z widowni przekazywane aktorom są wystarczającą mobilizacją do dalszej pracy, a przez to do samorealizacji, co ma niewątpliwy wpływ na kondycję zespołu. Aktualnie Zespół Folklorystyczny „Familijo” tworzą: Celestyna Wodok, Małgorzata Skuta, Mirela Rajkowska, Renata Gorol, Iwona Solich, Grażyna Kycia, Bonifacy Radecki, Hanna Śleziona, Leokadia Śpiewok, Lucyna Ryba.

 

Zespół Śpiewaczy „Książeniczanki” - powstał w 1978 roku. Pomysł założenia zespołu zrodził się w gronie Koła Gospodyń Wiejskich i tak zawiązała się grupa licząca 15 osób, zaś na jej czele stanęła Helena Paszenda. Członkinie zespołu swoją działalność rozpoczęły od zbierania bardzo starych piosenek od starzyków i starek. Słowa zapisywano, a melodie po prostu zapamiętywano. Wkrótce do zespołu dołączył Jerzy Duda, który zaczął przygrywać zespołowi na akordeonie. Następnie „Książeniczankom” akompaniował Fryderyk Łyko - organista miejscowej parafii, a po nim Henryk Kuc, który występuje z zespołem do chwili obecnej. Repertuar Zespołu Śpiewaczego „Książeniczanki” cały czas stanowią autentyczne pieśni ludowe charakterystyczne dla naszego regionu. Zespół Śpiewaczy „Książeniczanki” na przestrzeni czterdziestu lat uczestniczył w różnego rodzaju konkursach, przeglądach czy koncertach, odgrywając znaczącą rolę w popularyzacji rodzimej kultury w środowisku i poza nim. Gościł m.in. w Chorzowie, Olkuszu, Pszczynie, Toszku, Gliwicach, Wodzisławiu Śląskim, Zebrzydowicach, Brennej, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Koszęcinie czy Pawłowicach. Ma na swoim koncie szereg nagród, pucharów, dyplomów, wyróżnień. Za prezentację gwary śląskiej w pieśni ludowej, otrzymały w 1988 roku wyróżnienie honorowe przyznane przez jury VII Międzywojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Olkuszu, zaś w 2000 roku został laureatem prestiżowego wyróżnienia „Karolinka” przyznawanego za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Obecny skład zespołu: Marta Sowa, Urszula Fleigert, Małgorzata Hosobek, Renata Skupień, Gabriela Makula, Krystyna Szymura, Hildegarda Grainer, Lidia Ochojska, Janina Amalio, Krystyna Kaczmarczyk - przewodnicząca oraz Henryk Kuc - akompaniament.

 


Nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury otrzymali:

Stowarzyszenie Kulturalno-SpołeczneOrkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny” - od 1926 roku aktywnie działa wzakresie kultywowania tradycji muzycznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przez 70 lat jako zakładowa orkiestra Kopalni Dębieńsko, a od roku 2000 jako organizacja pozarządowa. W okresie prowadzonej działalności Stowarzyszenie było współorganizatorem szeregu imprez artystycznych m.in. koncertów, przemarszy, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń muzycznych propagujących tradycje muzyczne w regionie.

W 2017 roku „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny” zrealizowała również trzy projekty w ramach zadań publicznych: cykl koncertów skierowanych dla uczniów gimnazjum „Muzyczne Spotkania z Tradycją”, Festiwal Młodych Talentów „Jesienne Impresje Muzyczne” oraz koncerty „Barbórkowe Świętowanie”.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy - zostało założone w 1972 roku z inicjatywy mieszkańców Sołectwa. KGW w Przegędzy współpracuje ze szkołą, sołtysem i radą sołecką, miejscową parafia oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, organami samorządu terytorialnego, a także Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju festynach, turniejach wsi, dożynkach gminnych i powiatowych, uroczystościach kościelnych oraz szkolnych, a także co roku w jarmarkach - wielkanocnym i bożonarodzeniowym - podczas których częstuje ich uczestników tradycyjnymi potrawami. . W grudniu 2017 Koło reprezentowało Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w mieście partnerskim, Sokołowie Podlaskim. Koło Kultywuje także tradycje śląskie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, organizując dla nich pokazy kiszenia kapusty, szkubania pierza, pieczenia pierników, robienia swojskiego makaronu itp. Gospodynie, jak same podkreślają, chętnie biorą udział w takich imprezach, bo daje im to wiele radości i sprawia, że czują się potrzebne lokalnej społeczności. W 2017 roku Koło obchodziło jubileusz 45-lecia swojej działalności. W ubiegłym roku KGW zostało uhonorowane statuetką „Karolinka” przyznawaną za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku - zostało założone w 1959 roku. Wielka reaktywacja Koła nastąpiła w 2007 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Marta Garus-Domin oraz radny Bogdan Knopik. Obecnie KGW w Dębieńsku skupia 30 gospodyń. Od tego czasu Koło bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie gminy, jak i poza nią. Udziela się w trakcie dożynek gminnych oraz powiatowych, bierze udział w turniejach, jarmarkach, organizuje zabawy. Współdziała z miejscowymi organizacjami pozarządowymi: Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Dębieńsku, Towarzystwem Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, z miejscowymi rolnikami, z organami samorządu, a także z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Na podkreślenie zasługują liczne sukcesy osiągane przez KGW Dębieńsko - w 2007 roku zajęło 1 miejsce na Dożynkach Powiatowych w konkursie na najlepszą koronę dożynkową, a w turnieju „Gwara Śląska na wesoło” dwukrotnie zajmowało 1 miejsce - ostatnio w 2017 roku. W 2016 roku Koło brało udział w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w Poznaniu, zdobywając nagrodę „Perła 2016” w kategorii „Potrawy regionalne - województwo śląskie” za „wodzionke i karminadle z ciaper kapustą”. Ponadto KGW uczestniczyło w programie z udziałem Remigiusza Rączki „Gotowanie na ekranie” oraz było pomysłodawcą nagrania płyty pt. „Komunijo”, które miało miejsce w Izbie Tradycji w Czerwionce-Leszczynach. W grudniu 2017 roku Koło reprezentowało po raz kolejny Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w mieście partnerskim, Sokołowie Podlaskim. Koło prowadzi także kronikę, w której zapisywane są wszystkie jego osiągnięcia oraz ważne wydarzenia. W ubiegłym roku KGW zostało uhonorowane statuetką „Karolinka” przyznawaną za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Nagrody za osiągnięcia o istotnym znaczeniu:

Formacja Taneczna ZYGZAK - grupa ZYGZAK Seniorki - Formacja Taneczna ZYGZAK istnieje od 1992 roku. W 2017 roku grupa ZYGZAK seniorki uczestniczyła w wielu festiwalach tańca oraz mistrzostwach mażoretek o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Wśród ich sukcesów należy wymienić między innymi:

 • I miejsce w kategorii baton seniorki w Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Hlucinie,

 • III miejsce w kategorii mini formacje baton seniorki na Festiwalu Tanecznym „Aplauz” w Marklowicach

 • III miejsce w kategorii show dance seniorki na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „INSPIRACJE” w Czerwionce-Leszczynach

 • II miejsce w kategorii baton seniorki, II miejsce w kategorii mini formacja baton seniorki oraz I miejsce w kategorii show seniorki na IX Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „PARADA” w Czerwionce-Leszczynach

 • brąz w kategoriach: baton seniorki estrada, baton seniorki defilada, show seniorki oraz baton seniorki na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu

 • złoto i tytuł mistrza świata w kategoriach baton seniorki oraz show seniorki na V Mistrzostwach Świata Mażoretek w Pradze

 

Julia Jasiczek - tańczy w Formacji Tanecznej ZYGZAK, z którą odnosi sukcesy krajowe i międzynarodowe. Równocześnie występuje w kategoriach solowych i duecie. W 2017 roku zdobyła:

 • Mistrzostwo Polski w kategorii 2 x baton solo juniorki,

 • Wicemistrzostwo Polski w kategorii baton solo juniorki starsze,

 • 5 miejsce na Mistrzostwach Świata w Pradze w kategorii baton 2 x baton juniorki solo,

 • 6 miejsce na Mistrzostwach Świata w Pradze w kategorii baton junior solo,

 • 1 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Hlucinie w kategorii juniorki solo 2 x baton.

 • w duecie z Natalią Kubicą zdobyły dwa razy Wicemistrzostwo Polski w kategorii 2 x baton duo/trio seniorki i baton duo/trio seniorki oraz Wicemistrzostwo Świata w Pradze w kategorii 2 x baton duo/trio seniorki.

 

Natalia Kubica -  tańczy w Formacji Tanecznej ZYGZAK. Wśród jej osiągnięć w 2017 roku należy wymienić:

 • 2 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Hlucinie w kategorii 2 x baton seniorki,

 • 2 miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii duo/trio baton,

 • 2 miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii duo baton,

 • 2 miejsce na Mistrzostwach Świata w kategorii duo baton,

 • 5 miejsce na Mistrzostwach Świata w kategorii baton

 

Katarzyna Grzegorzek - założyciel, choreograf, instruktor Formacji Tanecznej ZYGZAK, założonej w 1992 roku. Od początku istnienia w Formacji tańczyło ponad 600 dziewcząt i chłopców. Jej podopieczni w 2017 roku zdobywali liczne nagrody w wielu konkursach:

 • na Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Hlucinie,

 • na Festiwalu Tanecznym „Aplauz” w Marklowicach

 • na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „INSPIRACJE” w Czerwionce-Leszczynach

 • na IX Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „PARADA” w Czerwionce-Leszczynach

 • na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu

 • na V Mistrzostwach Świata Mażoretek w Pradze

 

Zespół Tańca NowoczesnegoRytm Seniorki” - Zespół Tańca Nowoczesnego „RYTM” Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach istnieje od 1999. Instruktorem i choreografem jest Beata Gużda- Krzyżaniak. Zespół skupia dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, które tańczą w 3 grupach wiekowych. Grupa „Rytm Seniorki w 2017 roku zdobyła m.in.:

 • wyróżnienie I stopnia na IV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” w Rybniku,

 • 1 miejsce w kategorii show dance pow. 15 lat na V Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Pląsy Dramy” w Pyskowicach,

 • 1 miejsce i tytuł Mistrza Europy w kategorii march group pom pom oraz 2 miejsce i tytuł Mistrza Europy w kategorii stage group pom pom na XII European Championship Majorettes Sport Chorwacja

 • II Wicemistrz Polski Mażoretek w kategorii pom pom formacje defilada seniorki oraz 4 miejsce w kategorii estrada Pom Pom na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu

 • 2 miejsce w kategorii inne formy tańca grupy starsze na X Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie

 • 1 miejsce w kategorii seniorki pom pom + mix na zawodach Karvinsky Pohar Karvina CZ

 • 1 miejsce w kategorii Pom Pom Formacja na Festiwalu Tanecznym „Aplauz” w Marklowicach

 • 1 miejsce w kategorii cheerleaders na XI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „World Dance” w Sosnowcu

 • 1 miejsce w kategorii show dance na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „INSPIRACJE” w Czerwionce-Leszczynach

 • wyróżnienie w kategorii zespoły 16-26 lat na V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Viverso w Rybniku

 

Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm Kadetki” - Grupa „Rytm Kadetki” w 2017 roku zdobyła m.in.:

 • wyróżnienie II stopnia na IV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” w Rybniku

 • 3 miejsce w kategorii disco show 7-11 lat na V Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Pląsy Dramy” w Pyskowicach

 • II Wicemistrz Polski Mażoretek w kategorii pom pom formacje defilada kadetki na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu

 • 1 miejsce w kategorii inne formy tańca grupy mini na X Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Pszowie

 • 3 miejsce w kategorii Pom Pom Formacja kadetki starsze na IX Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „PARADA” w Czerwionce-Leszczynach

 • wyróżnienie I stopnia w kategorii show dance na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „INSPIRACJE” w Czerwionce-Leszczynach

 • 1 miejsce w kategorii zespoły 8-11 lat na V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Viverso w Rybniku

 

Karolina Podorska - ma 18 lat i jest mieszkanką Książenic. Jest uczennicą XII klasy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej w klasie skrzypiec prof. Józefa Iwanowicza. Często też występuje na terenie powiatu rybnickiego, gminy Czerwionka-Leszczyny na imprezach środowiskowych, kulturalnych. Jest zapraszana do uświetniania swą grą różnych uroczystości.

W roku 2017 osiągnęła następujące sukcesy w ramach gry na skrzypcach:

 • II miejsce na 21 Międzynarodowym Konkursie im. B.Warchala - Dolny Kubin (Słowacja)

 • nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora XX i XXI wieku na 21 Międzynarodowym Konkursie im. B.Warchala - Dolny Kubin (Słowacja)

 

Klaudyna Siwek - Laureatka licznych festiwali muzycznych.

W 2017 roku zdobyła:

 • II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Filmowej i Musicalowej „FIM” w Żorach (w grupie wiekowej 13-15 lat)

 • I miejsce w kategorii soliści XIV Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Młodzieżowej, w Knurowie

 • III miejsce na XXI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach

 • III miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Czerwionce-Leszczynach

 • II miejsce w XVII Konkursie Kolęd i Pastorałek w Świętochłowicach w kategorii soliści powyżej 12 lat

 • nagroda I stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Czerwionce-Leszczynach

 

Emilia Lasocka - tańczy w Zespole Tańca Nowoczesnego Rytm. W 2017 roku zdobyła:

 • II miejsce w kategorii Mini Dance Solo oraz II miejsce w kategorii Mini Freestyle Pom Doubles podczas VI Międzynarodowego Turnieju Cheerleaders Cheermania w Zabrzu

 • V miejsce w kategorii Duety 8-12 lat podczas 15 Międzynarodowego Jubileuszowego Festiwalu „Łączy nas taniec” w Żorach

 • II Wicemistrz Polski Mażoretek w kategorii Pom Pom Solo Kadetki podczas XIX Mistrzostw Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu


Uroczystość została zakończona wspaniałymi popisami scenicznymi nagrodzonych.

 

do góry