Strona główna/Urząd/Aktualności/Wręczono Karolinki

Wręczono Karolinki

Aktualności 30 Grudnia 2015

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym już po raz dziewiętnasty wręczono Karolinki. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.Kapituła w składzie: Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski – Przewodniczący Kapituły oraz Członkowie - Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej - Antoni Procek, Grzegorz Płonka i Józef Szczekała oraz Sekretarz UGiM Józef Zaskórski, 8 grudnia br. rozpatrywała wnioski z propozycjami stanowiącymi nominacje do nagrody. Przewodniczący oraz Członkowie Kapituły rozpatrywali 24 wnioski, w tym 18 złożonych w latach 2003-2014 oraz 6 wniosków tegorocznych.

 

Wyróżnienie Karolinka zostało ustanowione przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach 21 listopada 1997 roku.

"Po roku 1990, a więc od czasu powołania samorządu terytorialnego, zaczęły pojawiać się propozycje, dyskusje, aby w naszej gminie ustanowić specjalne wyróżnienie dla osób, które pracują na rzecz rozwoju Czerwionki-Leszczyn. W tym roku już po raz dziewiętnasty mamy zaszczyt docenić tych, którzy rozsławiają naszą gminę i działają na jej rzecz. W gronie laureatów nagrody znajdują się wybitne osoby - profesorowie, ambasadorowie, ale także ci, których nasi mieszkańcy doskonale znają z codziennych kontaktów, wybitnie zaangażowani, oddani gminie społecznicy, także przedsiębiorstwa czy instytucje - wszystkich laureatów łączy praca dla dobra naszej miejscowości czy podejmowana lokalnie, czy też nawet poza granicami kraju" – podkreślił przewodniczący Kapituły – Burmistrz Wiesław Janiszewski.Statuetka Karolinka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury.

 

W latach 1997 -2014 statuetką Karolinki zostało wyróżnionych już 127 laureatów. W tym roku, decyzją Kapituły, wyróżniono: Gustawa Dziadka, Janusza Jaśka, Zbigniewa Nowaka, Tadeusza Otrembę, Henryka Radwana, Krystiana Wyleżoła oraz Zespół Wokalno-Instrumentalny „ Światło”.

 

Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wręczył także Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymali je Krystyna Sosna, Eugenia Wiatrak oraz Romuald Stencel. 

Odznaki nadawane są na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z 2000 roku za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa. Wręczając wyróżnienia, Grzegorz Wolnik podkreślił wkład pracy mieszkańców Czerwionki-Leszczyn dla rozwoju województwa, bowiem już po raz drugi w tym roku Kapituła Odznaki doceniła zasługi mieszkańców Gminy i uhonorowała ich prestiżowymi wyróżnieniami.

 

Uroczystość zgromadziła szereg gości, w tym Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca, Wicestarostę Marka Profaskę, radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz laureatów poprzednich edycji nagrody Karolinka.

Wydarzenie uświetnił koncert Zbigniewa Wodeckiego, zakończony owacjami na stojąco.

 

Gustaw Dziadek

Urodził się we wrześniu 1939 roku w Dębowcu na Ziemi Cieszyńskiej. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Cieszynie. Jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Katowicach.

Dyplom Wyższych Studiów Zawodowych uzyskał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.

Z wykształcenia jest nauczycielem matematyki i fizyki.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1952 jako nauczyciel na terenie dawnego powiatu rybnickiego. W latach 1958 – 1963 był kierownikiem Referatu Ogólnego w Inspektoracie Oświaty w Rybniku, a od roku 1963 do 1971 kierował Szkołą Podstawową w Książenicach. Od roku 1972 był nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach, a w latach 1975 -1985 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły.

Pracę zawodową zakończył po ośmiu latach od przejścia na emeryturę.

W pracy społecznej udzielał się przez dwie kadencje jako radny powiatowy i radny Miejskiej Rady Narodowej w Leszczynach, był dwukrotnie ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Rybniku, przewodniczył Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czerwionce-Leszczynach.

Prowadzony przez niego chór szkolny otrzymywał wyróżnienia w wielu konkursach powiatowych. Jego uczniowie byli wyróżniającymi się w olimpiadach matematycznych.

Jako dyrektor szkoły zapoczątkował organizowanie na terenie gminy i miasta klasopracowni przedmiotowych nauczania początkowego.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi, wojewódzkimi i resortowymi oraz wyróżniony był różnymi nagrodami.

Jego osoba przedstawiana jest przez studentów z naszego rejonu w wielu pracach licencjackich i magisterskich.

 

 

Janusz Jasiek

Jest mieszkańcem Czerwionki-Leszczyn od urodzenia. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a później do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy KWK „Dębieńsko”.

W roku 1985 zdał egzamin mistrzowski w Katowicach i uzyskał tytuł „Mistrza Elektromontera”.

W latach 1977 -1990 pracował w miejscowej kopalni na stanowisku elektromechanika, a od roku 1990 prowadzi działalność gospodarczą.

W roku 1976 złożył zobowiązanie instruktorskie i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działa w Związku Harcerstwa Polskiego.

Do tego czasu pełnił w harcerstwie szereg funkcji i wychował wielu młodych harcerzy. Obecnie jest komendantem Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny.

Z jego inicjatywy od roku 2006 organizowany jest Międzyhufcowy Turniej Zastępów.

Nie sposób w krótkim wystąpieniu wymienić jego osiągnięcia i sukcesy na niwie harcerstwa. Przytoczę jedno z wielu: w roku 1985 tygodnik ZHP „Motywy” ogłosił konkurs na najlepszego instruktora ZHP pod nazwą „jeden ze stu tysięcy”. On właśnie został laureatem i był zaproszony do Warszawy jako gość na VIII Zjazd ZHP.

Był jedynym z województwa śląskiego oraz reprezentował nasze miasto co zostało odnotowane w kilku artykułach ogólnopolskiej gazety ”Motywy” wydanej pod numerami 7/85, 14/85 i 16/86.

Otrzymał wówczas list gratulacyjny od naczelnika ZHP, w którym ten podkreślił wybitne osiągnięcia druha Janusza dostrzeżone i docenione przez otoczenie.

Jest działaczem samorządowym. W latach 2000 – 2004 był zastępcą przewodniczącego Rady Dzielnicy Czerwionka, a w latach 2008- 2014 był zastępcą przewodniczącego Zarządu tej dzielnicy. Jest aktywnym działaczem Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 96 w Czerwionce-Leszczynach.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień. Między innymi: Złoty Krzyż Zasługi nadany w roku 2011 i Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadany w roku 2014.

W roku 2005 otrzymał Certyfikat i został wpisany do encyklopedii „Who is who w Polsce”.

 

 

 

Zbigniew Nowak

Urodził się w sierpniu 1939 roku w Czuchowie, w rodzinie górniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej został uczniem Śląskich Zakładów Technicznych. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pracę zawodową rozpoczął z tak zwanego „nakazu pracy” w Hucie Baildon.

Następnie pracował jako inżynier w Oddziale Konstrukcji Maszyn Elektrycznych w Katowicach, a później w Oddziale Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okręgu Węglowego i u jego następców prawnych.

Przez całe lata był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach.

Jego aktywność społeczna na rzecz mieszkańców Czerwionki-Leszczyn rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Był trzykrotnie radnym gminy i miasta i przez około 30 lat przewodził pracy działaczy z terenu dzielnicy Czuchów.

Dbał o poprawę warunków życia mieszkańców i ochronę środowiska.

W roku 1985 wspólnie z Radą Dzielnicy Czuchów udało mu się doprowadzić do modernizacji Koksowni „Dębieńsko”, co znacznie wpłynęło na poprawę jakości powietrza w strefie oddziaływania tego zakładu.

Wykorzystując przychylność kierownictw Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” i Koksowni, pozyskał środki i materiały na realizację zadań przy remontach i utwardzeniu dróg na terenie Czuchowa oraz przy budowie lokalnych parkingów.

Za pracę społeczną na rzecz gminy i miasta otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień.

  

 

Tadeusz Otremba

Urodził się w marcu 1948 roku w Bełku. Tam też mieszka do chwili obecnej.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w roku 1971 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej.

Ukończył także: podyplomowe Studium Kulturalno-Oświatowe na wymienionej uczelni, studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w Ośrodku Kształcenia Kadr Oświatowych w Warszawie oraz studia podyplomowe o kierunku „Kadra kierownicza jednostek oświatowych”.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1971 w Technikum Górniczym w Rybniku jako nauczyciel języka polskiego. Był też nauczycielem w klasach Technikum Górniczego dla Pracujących przy Zasadniczej Szkole Górniczej w Czerwionce-Leszczynach przygotowujących kadry dozoru górniczego dla okolicznych kopalń.

W roku 1980 został powołany przez Ministra Oświaty i Wychowania na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Orzeszu. Od 1 września 1984r. przez 18 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rybniku. W tym czasie wchodzące w skład Zespołu Liceum im. Hanki Sawickiej było postrzegane jako renomowana placówka oświatowa. Znalazło się wśród dziesięciu najlepszych liceów matematyczno-fizycznych w Polsce.

Pod jego kierownictwem Zespół Szkół nawiązał współpracę z AGH w Krakowie

i Politechniką Gliwicką organizując łączone egzaminy maturalne z egzaminami wstępnymi na te uczelnie.

Wzbogacił w sposób znaczny bazę dydaktyczną szkoły pozyskując środki finansowe od darczyńców - instytucji i zakładów pracy. Nawiązał współpracę

i wymianę młodzieży z francuskim miastem Saint-Vallier.

Absolwenci szkół, w których pracował i którymi kierował tworzą dziś elitę intelektualną i zawodową szeroko pojętego regionu oraz kraju.

W uznaniu zasług w rozwoju oświaty na tut. terenie otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Prezydenta Rybnika, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Mikołaja z Rybnika.

 

 

Henryk Radwan

Dzieciństwo spędził w Kochłowicach (dziś dzielnica Rudy Śląskiej). Szkołę średnią ukończył w Opolu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Kato-wicach. Był księgowym w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu i Blachowni Śląskiej.

W roku 1961 przeprowadził się do Czerwionki-Leszczyn, gdzie rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” jako planista, a następnie pracował na stanowiskach ekonomisty w dziale analiz, a później w dziale naukowo-technicznym.

W końcowym okresie pracy zawodowej był kierownikiem zaopatrzenia.

Prawie od początku swego pobytu na tutejszym terenie dał wyraz swojej aktywności społecznej na rzecz mieszkańców gminy i miasta. W roku 1962 rozpoczął działalność w miejscowym Pracowniczym Ogrodzie Działkowym podejmując się roli skarbnika. W latach 1996 -2014 był księgowym Rodzinnego Ogrodu Działkowego

w Czerwionce. Obecnie ponownie jest skarbnikiem tego Ogrodu.

Od roku 1983 jest bardzo aktywnym działaczem ruchu spółdzielczego w naszym mieście. Pełnił i nadal pełni wiele odpowiedzialnych funkcji w organach statutowych Spółdzielni Spożywców „Społem” w Czerwionce-Leszczynach.

W roku 1984 założył Koło Filatelistyczne przy kopalni. Koło to działa do chwili obecnej pod jego przewodnictwem. Był aktywnym członkiem PCK.

W latach 1998 -2002 został wybrany radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, pełniąc jednocześnie funkcję członka Zarządu Gminy i Miasta.

Za pracę zawodową odznaczony został odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W pracy społecznej uhonorowano go licznymi odznaczeniami nadanymi między innymi przez PCK, Polski Związek Filatelistyczny, Ligę Obrony Kraju, Polski Związek Działkowców oraz przez Powszechną Spółdzielczość „Społem”.

 

 

Krystian Wyleżoł

Urodził się w lipcu 1949 roku w Stanowicach. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. W roku 1968 zdał egzaminy maturalne w Liceum im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Katowicach. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zasadniczej Szkole Górniczej przy KWK „Dębieńsko” rozpoczął studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach uzyskując tam tytuł magistra.

Pracę w zawodzie nauczyciela kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym

i w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach do roku 1999, przechodząc następnie na emeryturę.

Działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska rozpoczął tuż po maturze.

W roku 1968 został współzałożycielem Ludowego Klubu Sportowego „Ruch” Stanowice, którego był prezesem do 1971r. W latach 1992 – 2012 był członkiem Rady Sołeckiej w rodzinnej miejscowości. Pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach przewodnicząc najpierw Komisji Działalności Gospodarczej, a następnie Komisji Oświaty, przy jednoczesnym sprawowaniu funkcji członka Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2000-2004.

Był także wiceprzewodniczącym Społecznej Rady ZOZ w naszej gminie.

Od 2001 r. jest przewodniczącym Stowarzyszenia „Ruch Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Jako przewodniczący Komisji Oświaty włączył się do działań związanych z założeniem Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego w Czerwionce-Leszczynach. Pracuje społecznie w tym Stowarzyszeniu do chwili obecnej.

Jest jednym z inicjatorów i współzałożycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym kieruje od chwili powstania.

 

 

Zespół Wokalno-Instrumentalny „ Światło”

Powstał w lutym 2004 roku z inicjatywy Krystyny Zaskórskiej, która zebrała wówczas w Domu Kultury w Leszczynach grupę młodzieży muzycznie uzdolnionej, pragnącej grać i śpiewać pieśni o Bogu, miłości, przyjaźni i dobru.

Zespół, liczący na początku siedem osób, przyjął nazwę „Światło”, gdyż chciał dzielić się światłem – czyli tym co w nas i w otaczającym nas świecie jest wartościowe i prawdziwie piękne.

W kilka miesięcy od powstania debiutował na Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan w Czerwionce-Leszczynach.

Występował na Łotwie i w Niemczech prezentując tam naszą gminę, jej dorobek kulturalny oraz śląskie pieśni.

Jest laureatem pierwszego miejsca w kategorii „zespół wokalny” podczas Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki im. Juliusza Rogera w Rybniku.

Soliści Zespołu są laureatami Wojewódzkich Prezentacji Dzieci i Młodzieży w Gliwicach, Festiwali Młodzieży Szkolnej w Rybniku, Wojewódzkich Festiwali Młodzieży Szkolnej w Częstochowie, Śląskiego Festiwalu Młodych „Helikon”

w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Konkursu Młodych Muzyków w Katowicach.

Zespół dał wiele koncertów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w Rybniku. Uświetnił szereg spotkań mieszkańców z okazji świąt narodowych.

Pięknym śpiewaniem wzbogacił prezentację naszej gminy w Bibliotece Śląskiej

w Katowicach. Był także ozdobą artystyczną Międzynarodowych Konkursów Poetyckich „O złote cygaro Wilhelma”.

W okresach Bożego Narodzenia wielokrotnie prezentował w miejscowych domach kultury i kościołach, kolędy i pastorałki.

Publiczność jeszcze dziś jest pod wrażeniem koncertu zatytułowanego „Piosenka łączy pokolenia” z jakim Zespół wystąpił jesienią w CKE.

 

 

do góry