Strona główna/Urząd/Aktualności/Wnioski ze spisów powszechnych w Czerwionce-Leszczynach

Wnioski ze spisów powszechnych w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 20 Lipca 2002
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzono w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 r. według stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godz. 24.00.

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań obejmował osoby stale zamieszkałe na obszarze Polski, bez względu na fakt, czy osoby te przebywały w kraju w czasie spisu, czy też były za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzany w mieszkaniach, w innych pomieszczeniach prowizorycznych oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Wykazał on, że w dniu 20 maja 2002 r. o godz. 2400 na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zamieszkiwało 41 100 osób, z tego 29 000 w mieście i 12 100 w gminie. Z 41 100 mieszkańców 20 400 stanowili mężczyźni i 20 700 kobiety. W wieku przedprodukcyjnym spisano 10 000 osób, w wieku produkcyjnym 25 300 i poprodukcyjnym 5 800.

Spisano 13 100 mieszkań zamieszkanych, z tego 9 500 w mieście i 3 600 w gminie. Okazało się, że przeciętnie w 1 mieszkaniu mieszka ok. 3 osób, a średnio na 1 osobę przypadają 22 m2 powierzchni użytkowej. Do 13 000 mieszkań woda doprowadzana jest wodociągiem, w tym do 12 700 z sieci. W 12 300 mieszkaniach jest łazienka, a w 11 400 ciepła woda. Mieszkańcy 4 500 mieszkań korzystają z gazu z sieci, a 4 000 mieszkań z butli. 3 000 mieszkań ogrzewanych jest centralnym ogrzewaniem zbiorowym, a 7 700 indywidualnym.
do góry