Strona główna/Urząd/Aktualności/Wnioski klubów sportowych o dotacje na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

Wnioski klubów sportowych o dotacje na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

Aktualności 30 Czerwca 2010

W dniu 28.06.br., Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wiesław Janiszewski wydał Zarządzenie Nr 163/10 w sprawie wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących dotacje z budżetu gminy i miasta w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2010 roku. 

Kluby sportowe, których siedziba mieści się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, spełniające kryteria określone w w/w. Zarządzeniu, mogą ubiegać się o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego. Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 1 – 15 lipca br. Burmistrz wyłonił przedsięwzięcia w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujące projekty z tytułu organizowania i przeprowadzania zawodów i meczów z przeznaczeniem na opłaty sędziowskie w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2010/2011. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kluby sportowe mogą złożyć wnioski na dofinansowanie bieżących wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego. 

do góry