Strona główna/Urząd/Aktualności/W Leszczynach powstanie Klub Seniora

W Leszczynach powstanie Klub Seniora

Aktualności 2 Października 2012

Polsko –Amerykańska Fundacja Wolności  rozpoczęła realizację III rundy Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tylko 7 organizacji z całej Polski zakwalifikowało się do tego elitarnego programu, w tym Fundusz Lokalny "Ramża".

"Projekt  "Od przedszkola do seniora", skierowany głównie do seniorów, został uznany za na tyle ważny i ciekawy, że otrzymaliśmy na jego realizację  dotację w wysokości  69.965,00 zł!" - wyjaśnia Ewa Kluczniok, prezes FL Ramża.  
 
 
Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 1.09.2012r- 31.08.2013r. jest rozwijanie potencjału kapitału ludzkiego i aktywizowanie mieszkańców, zwłaszcza w grupie 50+ oraz wdrożenie wspólnych działań przez różne podmioty życia społecznego na rzecz dobra wspólnego, wymiana doświadczeń, integracja różnych grup środowiskowych, solidarność międzypokoleniowa (seniorzy-młodzież/wolontariusze), promocja idei wolontariatu oraz zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych.

W ramach projektu planuje się: 
-założenie "Klubu Seniora" oraz  młodzieżowego koła wolontariatu,
-przeprowadzenie kampanii promocyjnej "Dbamy o dobra kultury i miejsca rekreacji", -zagospodarowanie przestrzeni społecznej do tej pory niewystępującej w innych lokalnych działaniach, 
-organizację  atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu np.; spotkania, biesiady,prelekcje,wystawy 
-organizację spotkania podsumowującego i pikniku rodzinnego "Od przedszkola do seniora" dla wszystkich mieszkańców gminy.

Istotną specyfiką projektu jest to, że realizowany jest  z 10 partnerami, głównie z dzielnicy Leszczyny. Głównym partnerem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik", w której zasobach lokalowych (Klub "Krokus" w Leszczynach) planujemy utworzenie Klubu Seniora. Ponadto partnerami projektu są m.in.: Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Leszczynach, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Czerwionce-Leszczynach, Koło Terenowe "Leszczyny" Ruchu Autonomii Śląska, NWR KARBONIA S.A. Zakład Górniczy "Dębieńsko1", Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny , "Rodzinne Ogródki Działkowe pod Dębami" w Leszczynach, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

"Mamy nadzieję, że nasz projekt ożywi i zaktywizuje naszych mieszkańców, tym bardziej, że oferta działań w ramach Klubu Seniora będzie atrakcyjna - dodaje Marcin Stempniak, członek zarządu FL Ramża. - We wrześniu planujemy drobne prace adaptacyjne w Klubie Krokus (malowanie) oraz zakupienie wyposażenia dla Klubu. Od października zaś rozpoczynamy działalność Klubu".  

Zapraszamy seniorów nie tylko z Leszczyn !

do góry