Strona główna/Urząd/Aktualności/W Gimnazjum nr 4 promują zdrowie

W Gimnazjum nr 4 promują zdrowie

Aktualności 27 Czerwca 2017

Od 2005 roku Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie szkoła stara się o przyznanie Krajowego Certyfikatu. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie podsumowujące działania placówki w tej kwestii.


Działania Gimnazjum nr 4 w ramach Szkoły Promującej Zdrowie rozpocząły się już w 2002 roku. W 2005 roku placówka otrzymała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, zaś w roku 2011 - certyfikat drugiego stopnia za lata 2005-2011. Kolejnym krokiem jest staranie się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu. W tym celu szkoła musiała dokonać autoewaluacji, która miała na celu ocenę działań promujących zdrowie przez placówkę, pokazanie jej mocnych i słabych stron oraz wyznaczenie kolejnych działań w tym zakresie na podstawie uzyskanych wniosków. Badania przeprowadzone były przez Zespół Ewaluacji i Promocji Zdrowia w składzie Dyrektor szkoły Małgorzata Marciniak, koordynator Ewa Inglot, nauczyciele: Ewa Szopa, Edyta Drejws-Kasza, Barbara Połomska, Marcin Gorzawski, uczniowie, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

Przeprowadzona autoewaluacja obejmowała 4 standardy: 1 - Koncepcja pracy szkoły, 2 - Klimat społeczny szkoły, 3 - Warunki i organizacja nauki, 4 - Edukacja zdrowotna. Maksymalna ocena końcowa mogła wynosić 5.00, Gimnazjum nr 4 osiągnęło wynik 4.73. Jak przekonywała jednak Dyrektor szkoły Małgorzata Marciniak, wynik ten należy odbierać jak najbardziej pozytywnie: "Wynik 5.00 jest celem do którego dążymy, dlatego cieszę się, że w tym momencie jeszcze go nie osiągneliśmy. Jesteśmy szkołą, która cały czas się rozwija, do czegoś dąży oraz stawia sobie nowe cele i zadania. Cieszę się, że możemy także i do tej "piątki" dążyć".

Jednym z gównych założeń Szkoły Promującej Zdrowie jest zwiększanie możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian, jest miejsc, w którym młodzi ludzie mogą osiągać sukcesy. Celem Szkoły Promującej Zdrowie jest także wzmacnianie młodych ludzi poprzez wspieranie ich wizji i idei. "Działania Gimnazjum nr 4 wpisują się w te założenia. Promocja zdrowego stylu życia stanowi istotną część pracy naszej szkoły. Nieustannie podejmowane są inicjatywy wpisujące się w ideę Szkoły Promującej Zdrowie: realizowane są akcje zdrowotne: m.in. "Ruch to zdrowie", "Święto rowerów" - rajd rowerowy PTTK Ramża, projekt "100 kilometrów na 100-lecie szkoły", mistrzostwa w pływaniu, mistrzostwa w siatkówce, spotkania ze sportowcami, quest spacerowy Familoki Tour , dzień bezpiecznego internetu a także imprezy integracyjne, sportowe, festyny szkolne i wycieczki" - przekonywali uczniowie.

Spotkanie w Gimnazjum nr 4 odbyło się w "Zielonej pracowni" - nowoczesnej sali przyrodniczo-geograficznej otwartej wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Uczestniczyli w nim: Tomasz Wojtasik - Koordynator do spraw Sieci Szkół Promujących Zdrowie Regionalnego Pśrodka Metodyczno-Edukacyjnego w Katowicach, Adrian Strzelczyk - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Kazimierz Żyła - Kierownik Działu Profilaktyki Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

do góry