Strona główna/Urząd/Aktualności/VII Ogólnokrajowy Konkurs na "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

VII Ogólnokrajowy Konkurs na "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Aktualności 6 Lutego 2009

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Rybniku informuje, że ruszyła kolejna edycja Konkursu"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

Organizatorami Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (o ile zadeklarują swój udział w organizacji Konkursu).

Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w najbliższej Placówce Trernowej KRUS w Rybniku w terminie do 1 marca 2009r. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu. Formularze dostępne są w Placówach Terenowych jak i w Oddziale Regionalnym KRUS, a także na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie  można uzyskać w najbliższej Placówce KRUS mieszczącej sie w Rybniku przy ul. Klasztornej 3.

Komisja Knkursowa w zgłoszonych gospodarstwach oceniać będzie elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, a między innymi:

  • ład i porządek w obrębie podwórza
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i zabezpieczenia
  • stan pilarek tarczowych
  • warunki obsługi zwierząt gospodarskich
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Laureaci Konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody i wyróżnienia!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu!

top_baner
do góry