Strona główna/Urząd/Aktualności/VI Dzień Samorządu Terytorialnego oraz podpisanie porozumienia o współpracy

VI Dzień Samorządu Terytorialnego oraz podpisanie porozumienia o współpracy

Aktualności 8 Czerwca 2014

 

Piątek, 6 czerwca obfitował w ważne wydarzenia.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w Czerwionce-Leszczynach prestiżową uroczystość - VI Dzień Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego. W warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz XXXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku, odbywających się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wzięli udział prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin całego województwa śląskiego.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego połączono także z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Związkiem Polaków w Rumunii - Domem Polskim w Cacica.

 


W ramach obchodów VI Dnia Samorządu Terytorialnego odbyły się cztery samorządowe warsztaty wymiany doświadczeń, których celem była dyskusja nad praktycznymi rozwiązaniami konkretnych problemów w zakresie zarządzania energią, gospodarowania przestrzenią, przyszłości miast, a także przyszłości wsi i obszarów wiejskich woj. śląskiego.

 

Moderatorem warsztatu „Przestrzeń a rozwój” był Teobald Jałyński, naczelnik wydziału urbanistyki i architektury UM w Jaworznie. W dyskusji panelowej uczestniczyli: Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, prof. Piotr Lorens, Przewodniczący zespołu ds. obszarów miejskich i metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, arch. Dagmara Milczyńka-Hajda – Forum Rewitalizacji, Fundacja O!MIASTO.

W czasie dyskusji analizowano czy rozwój miast musi być chaotyczny, czy nowa zabudowa prowadzi do destrukcji przestrzeni, dlaczego przestrzeń jest wartością, a zwarte miasto jest tańsze, w jaki sposób można chronić przestrzeń, omówiono także przykłady dobrych praktyk.

 

Bożena Herbuś, inżynier miejski, naczelnik wydziału komunalnego UM Częstochowy, sekretarz regionalnej rady ds. energii była moderatorką drugiego panelu pn. „Modele zarządzania energią w kontekście założeń do studium „Energia w woj. śląskim – diagnoza, perspektywy i kierunki rozwoju”.

W panelu uczestniczyli: Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta Chorzowa, Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej, Joachim Bargiel, wójt Gminy Gierałtowice, prof. Jan Popczyk, Dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej, członek RRE, Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii, Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy województwa śląskiego TAURON Dystrybucja S.A.

Omówiono podstawowe cele zarządzania energią, analizowano czy świadome kształtowanie lokalnej gospodarki energetycznej może stanowić istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego, a także czy prosumenctwo to przyszłość dla samorządów; jaka jest płaszczyzna współpracy pomiędzy samorządem, przedsiębiorstwami energetycznymi i ośrodkami naukowymi w procesie zarządzania energią, czy aktywność jednostek wpływa na kształtowanie obywatelskich postaw mieszkańców, czy w świetle obowiązującego prawa można w jednoznaczny sposób zdefiniować modele zarządzania energią.

 

Moderatorem kolejnego warsztatu był prof. Andrzej Klasik z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. A o przyszłości miast rozmawiali: Piotr Koj, doradca marszałka woj. śląskiego, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej, Joanna Kryszczyszyn, zastępca prezydenta Rybnika, prof. Piotr Lorens, Przewodniczący zespołu ds. obszarów miejskich i metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, arch. Dagmara Milczyńka-Hajda – Forum Rewitalizacji, Fundacja O!MIASTO, Andrzej Poprawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Rozważano – jakim wyzwaniom przyszłości powinny sprostać miasta, jakie wizje przyszłości powinny być fundamentem sukcesu miast, jakie nowe inwestycje publiczne i biznesowe będą budowa konkurencyjność miast, jakie nowe przestrzenie publiczne i rezydencjalne będą kształtować atrakcyjność miast.

Moderatorem ostatniego panelu „Przyszłość wsi i obszarów wiejskich” był dr Krzysztof Wrana z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czy możliwy jest rozwój obszarów wiejskich w realiach depopulacji i jak optymalizować łączne korzyści wsparcia wsi omawiali: Stanisław Dąbrowa, Członek Zarządu Województwa Ślaskiego, Anna Grygierek, burmistrz Miasta Strumień, przewodnicząca Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, Robert Nowak, wójt Gminy Przyrów, Mariusz Raczek – kierownik referatu regionalnego centrum analiz i planowania strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Bartosz Góra, kierownik referatu ds. wdrażania PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

 

W panelach dyskusyjnych licznie uczestniczyli członkowie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – prezydenci, burmistrzowie i wójtowie.

 

Wszystkich gości na sali widowiskowej CKE powitał Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny który podkreślił rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego.

 

Burmistrz powitał także goszczących na sali przedstawicieli z gminy Cacica z Rumunii. W występach artystycznych zaprezentowali się: Formacja Taneczna Zygzak z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz dzieci i młodzież z Gminy Cacica.

 

Następnie, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Związkiem Polaków w Rumunii - Domem Polskim w Cacica.

 

„Dzisiejsze porozumienie jest efektem wieloletniej współpracy, realizowanej na poziomie powiatu rybnickiego i wszystkich gmin z tego terenu – podkreślił burmistrz W. Janiszewski, sygnatariusz porozumienia ze strony Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. - Mamy nadzieję, że dzięki sformalizowaniu budowanych od lat partnerskich więzi, będziemy mogli nadać współpracy pełniejszy charakter. Dziś podpisany dokument symbolicznie podkreśla te zadania, które już udało się zrealizować dzięki relacjom z Gminą Cacica, ale nakłada na nas również dodatkowe obowiązki. Będziemy się starać, aby przede wszystkim młodzi mieszkańcy, którzy stanowią ogromną wartość obu gmin, mogli korzystać z efektów naszych działań”.

 

Burmistrz Czerwionki-Leszczyn wyraził także nadzieję, że działania zmierzające do zacieśniania relacji z Gminą Cacica pozytywnie wpłyną na społeczność obu miejscowości, ułatwią współpracę oraz pozwolą na zawieranie kontaktów w celach kulturalnych, społecznych czy biznesowych.

 

Partnerstwo między miastami i gminami z różnych krajów, to szczytna idea prowadząca do ogólnego rozwoju kulturalno-gospodarczego. Współpraca taka obejmuje między innymi: oświatę, politykę społeczną i integrację, ochronę środowiska, turystykę i sport. Wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń ma służyć stworzeniu  nowoczesnego i otwartego społeczeństwa.

 

 

do góry