Strona główna/Urząd/Aktualności/Uwaga Przedsiębiorcy!

Uwaga Przedsiębiorcy!

Aktualności 17 Marca 2009

Szanowni Przedsiębiorcy,

Pragniemy przedstawić Państu informacje na temat  działań  podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki.

  • "Pakiet na rzecz przedsiębiorczości" zawierający ponad 20 nowelizacji ustaw, którego celem jest wzmocnienie zaufania państwa do obywatela i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet wprowadził zmiany w ustawach, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Więcej informacji nt. pakietu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem:http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Pakiet+na+rzecz+rozwoju+przedsiebiorczosci/
  • 17 lipca 2008 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730), która ma na celu m.in. dostosowanie przepisów, dotyczących udzielania kredytu technologicznego do nowych wspólnotowych zasad, dotyczącej udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.
  • W Ministerstwie Gospodarki opracowano we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój". 
  • W dniu 4 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,która m.in. zwiekszyła limit łącznego obszaru stref z 12 tys. do 20 tys. ha. Sposób zagospodarowania nowej puli gruntów określa Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Szczegółowe informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych wraz z obowiązującymi aktami prawnymi znajdują się na stronie Ministertswa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/
  • W dniu 3 lutego 2009 r. Rada Ministrów przyjęła "Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i srednich przedsiebiorstw w latach 2009-2013". Celem programu i podejmowanych w jego ramach działan jest poprawa dostępu mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem funduszy pożyczkowych i pręczeniowych.
  • Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) Minister Gospodarki prowadzi "Katalog Potrzeb Offsetowych" zgłaszanych przez przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki administracji państwowej oraz inne podmioty. Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki znajduje się formularz zgłaszania propozycji zobowiazań offsetowych wraz z instrukcja dla potencjalnych offsetobiorców (http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C371007E-9323-4FCD-B2F2-E62D8EDC8B4A/44590/KPO_form_2812009.doc).

Ponadto informujemy, iż w dniach 6 - 14 maja 2009 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiebiorstw. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiebiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej dzioałalności gospodarczej. Koordynacją Tygodnia MSP zajmuje się Departament Instrumentów Wsparcia w MG. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.mg.gov.pl.

W roku 2009 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości planuje przeprowadzić konkursy w ramach Programów Operacyjnych:

  1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Ogłoszenia o konkursach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej www.parp.gov.pl. PARP będzie takżerozwijała informacyjne narzędzia internetowe, czyli portal e-learningowy Akademia PARP (www.akademia.gov.pl) oraz strone poswięconą e-biznesowi (www.web.gov.pl).

top_baner
do góry