Strona główna/Urząd/Aktualności/Upływa I kadencja Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Upływa I kadencja Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Aktualności 10 Marca 2017

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach I kadencji (2015-2017), kończy swoją działalność.

„Mam nadzieję, że Gminna Rada będzie brała aktywny udział nie tylko w tworzeniu polityk publicznych na szczeblu lokalnym, ale również przyczyni się do integrowania trzeciego sektora na terenie Gminy”– mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski na inauguracyjnym posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 8 kwietnia 2015 roku. Czy ten cel udało się osiągnąć? 

Niewątpliwą wartością były na pewno wspólne spotkania i dyskusje przedstawicieli Burmistrza, Rady Miejskiej i organizacji społecznych. Chęci i próby rozwiązywania lokalnych problemów przez osoby z różnych środowisk tj. członków stowarzyszeń i fundacji, pracowników urzędu czy radnych, dają podstawy do przypuszczenia, że planowane w przyszłości działania społeczne będą konsultowane w szerokim gronie specjalistów. „Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich głos. Jesteśmy jednym z aktywniejszych samorządów w tym obszarze” - zaznaczył burmistrz.

W upływającej kadencji członkowie Rady pożytku, mieli możliwość konsultowania spraw związanych m.in. z gospodarką odpadami, wysokościami stawek podatków, kryteriami rekrutacji do gminnych przedszkoli oraz Rocznym Programem Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi czy zmianami do statutu gminy. Wnioskowali również do Burmistrza, z pozytywnym skutkiem, w sprawie rozpoczęcia debaty dotyczącej budżetu obywatelskiego (konkursy na projekty mieszkańców) czy publikacji gazety "Kurier" również na stronie internetowej gminy. System komunikacji oraz regulamin i procedury dotyczące współpracy Rady Pożytku z Urzędem Gminy i Miasta to również narzędzia, które zostały wypracowane w upływającej kadencji i mogą być przydatne w przyszłości. Rada Pożytku ma również w swoich ustawowych kompetencjach, uprawnienia do wyrażania opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, które to w znacznej mierze są realizowane przez samorząd lokalny.

„Rada Pożytku, która jako ciało doradcze, pracująca społecznie na rzecz wspólnoty mieszkańców, może być także skutecznym wsparciem w obszarach dotyczących pożytku publicznego oraz pozostałych spraw dotyczących mieszkańców gminy”- podsumowuje Marcin Stempniak Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda złożyli podziękowania na ręce członków kończącej swoją kadencję Rady Pożytku: Marcina Stempniaka, Jolanty Szejki, Krystyny Jasiczek, Adriana Strzelczyka, Grzegorza Wolnego, Beaty Frycz, Jacka Wowry, Agnieszki Ganiek i Wojciecha Pukowca.

Członkowie II kadencji Rady Pożytku rozpoczną swoją pracę od 25 marca.

 

top_baner
do góry