Strona główna/Urząd/Aktualności/Unijna dotacja na likwidację azbestu

Unijna dotacja na likwidację azbestu

Aktualności 12 Maja 2011
10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów w ramach naboru nr 06.02.02-100/10, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – "małe miasta" Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL. Do dofinansowania wybranych zostało 6 projektów o łącznej wartości dotacji 10 304 546,86 PLN. Wśród nich znalazły się aż dwa z Czerwionki-Leszczyn. Beneficjentem konkursu obok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest także Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik". Zadania polegać będą na usuwaniu z budynków mieszkalnych materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia azbest. Łączna wartość prac, które zostaną przeprowadzone w przyszłym roku na ternie gminy oszacowana została na ok. 4, 5 mln. zł.

Projekt, który złożyła gmina dotyczy zastępowania eternitowych pokryć dachowych pokryciami wolnymi od szkodliwych materiałów oraz utylizacji azbestu.

Przedmiotem zadania jest wymiana azbestowego pokrycia dachów 4 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w dzielnicy Czerwionka przy ul. Głowackiego 1, Głowackiego 3, Kościuszki 8, Furgoła 39.

Azbest zostanie zastąpiony pokryciem z dachówki ceramicznej i gontów bitumicznych. 

Usunięcie płyt eternitowych ma na celu zminimalizowanie działania czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka. Wymiana dachów korzystnie wpłynie także na spadek poziomu zużycia energii cieplnej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Cztery wspomniane budynki odbiegają obecnie od standardów nowoczesnych obiektów mieszkalnych. 

Pokrycia dachów w tych miejscach pierwotnie wykonane były z dachówki, później zostały zamienione przez właściciela - KWK Dębieńsko – na płytki eternitowe "karo". Od strony poddasza nie wykonano wówczas sufitu, ze względów narażenia na zagrażający zdrowiu pył azbestu, mieszkańcom ograniczono więc dostęp do pomieszczeń strychowych. 

Konieczne jest usunięcie całego azbestu z budynków, utylizacja szkodliwego materiału oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków poprzez zamontowanie nowych pokryć dachowych. 

Zakres prac obejmował będzie:

 - zdjęcie pokrycia dachowego z płytek eternitowych

 - wywóz i utylizację płytek 

 - wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu

 - ułożenie folii paroprzepuszczalnej

 - ułożenie nowych drewnianych łat

 - ułożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej (poza obiektem przy ul. Furgoła 39, gdzie ułożona zostanie papa pokładowa i gonty bitumiczne)

 - zamontowanie nowych rynien i rur spustowych.

"Likwidacja poszycia azbestowego może nastąpić jedynie przy stosowaniu odpowiednich przepisów BHP, w szczególności dotyczących materiałów niebezpiecznych – mówi Marian Uherek, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który nadzorował będzie realizację przedsięwzięcia. - Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał, oczywiście, posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac oraz pozwolenie na transport materiałów niebezpiecznych. W czasie realizacji zadania trzeba zachować szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego". 

Wartość projektu szacowana jest na kwotę 558 599 zł, z czego dotacja wynosi 199 585,44 zł (40%).

Projekt SM Karlik dotyczy likwidacji płyt acekolowych i ocieplenia budynków w dzielnicy Czerwionka przy ul. 3 maja 3,5,7 i przy ul. Wolności 4a-52 a.

Wartość zadania wynosi - 3 909 123,35 zł z czego dotacja - 2 338 154,01 zł ( 60%).
top_baner
do góry