Strona główna/Urząd/Aktualności/Udało się! Mamy miliony z UE na rewitalizację osiedla familoków

Udało się! Mamy miliony z UE na rewitalizację osiedla familoków

Aktualności 3 Lipca 2012

Determinacja i zaangażowanie przyniosły oczekiwany rezultat! Gmina otrzymała środki unijne na rewitalizację osiedla familoków. Z listy rezerwowej trafiła do grona beneficjentów.
"Warto mieć marzenia" - podsumowuje burmistrz Wiesław Janiszewski. "Śmiałe plany przekujemy teraz w konkretny projekt inwestycyjny" - dodaje.


Wniosek dotyczący dofinansowania unijnego rewitalizacji osiedla familoków został złożony  przez gminę  w listopadzie 2010 r.

"Po otrzymaniu informacji, że projekt znalazł się na liście rezerwowej, bezzwłocznie złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim protest. Zaledwie 0,7 pkt. dzieliło nas od ostatniego projektu na liście zadań dofinansowanych" - wyjaśnia Grzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. PR i G.

Szefowie gminy nie ustawali w wysiłkach. "Jesteśmy przygotowani do realizacji projektu, prowadzimy intensywne rozmowy z władzami województwa, aby przyspieszyć możliwość uzyskania dotacji. Wiemy, że są środki z programu unijnego i jesteśmy zdeterminowani, aby je zdobyć" - podkreślał kilka tygodni temu G. Wolnik.

Gmina dokładała starań, aby zwrócić uwagę na unikatowość czerwieńskiego osiedla i konieczność rewitalizacji tego miejsca – tak ważnego dla dziedzictwa przemysłowego regionu.

Murowane z czerwonej cegły familoki są pamiątką dawnej architektury miejskiej Górnego Śląska. Kolonia "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach jest jedną z największych i najlepiej zachowanych. W jej skład wchodzi prawie sto budynków wolnostojących, bogato zdobionych, różniących się między sobą detalami architektonicznymi. 
 
W wielu miejscach na Śląsku wybudowano familoki, ale osiedle w Czerwionce-Leszczynach jest wyjątkowe. Historycy i konserwatorzy zabytków podkreślają, że kolonia stanowi unikat, perłę architektury. Wyróżnia się bogactwem form architektonicznych i dbałością o detal. Osiedle stanowi jeden z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy.
Gigantyczny zespół budynków posiada szachownicowy układ ulic. Pomiędzy ulicami Wolności i Szkolną znajdują się cztery uliczki spinające całe osiedle. Familoki usytuowane są równolegle do ulic tworząc tym samym idealny porządek.
 
"Kolonia znajduje się w prawie ścisłym centrum Czerwionki-Leszczyn. Urokliwe uliczki mogą po remoncie uchodzić za prawdziwą starówkę miasta – wyjaśniają pracownicy UGiM. Osiedle familoków mogłoby stać się atrakcją turystyczną na skalę ponadregionalną". 
 
Prace nad koncepcją rewitalizacji terenu trwały ponad rok. Zgodnie z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem, planowane prace dotyczyć mają zagospodarowania terenu. To pierwszy etap prac związanych z kolonią. Wszystkie zaplanowane działania uzyskały zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Osiedle familoków to miejsce z ogromnym potencjałem rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym, chcielibyśmy ten potencjał wydobyć i wyeksponować. Zrewitalizować kolonię, ożywić ją oddając do użytku mieszkańcom i turystom. Chcemy pokazać, że mamy w Czerwionce piękne zabytkowe osiedle, z którego możemy być dumni i które powinniśmy promować" – wyjaśnia burmistrzW. Janiszewski.
 
Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu oraz właśnie wydobycie licznych walorów kolonii.
 
Przedmiotem projektu jest poprawa istniejących warunków zagospodarowania terenu i utworzenie przestrzeni publicznej w formie rynku z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. 
Planowane są remonty dróg, chodników, placów utwardzonych oraz uzupełnienie tej infrastruktury. Projekt zakłada wyłączenie ulicy Szkolnej z ruchu – ma być pełną zieleni aleją spacerową. W budynku przy ul. Szkolnej 1 ma zostać utworzone Centrum Informacji Turystycznej z wzorcowym tradycyjnie umeblowanym śląskim mieszkaniem pełniącym rolę Izby Tradycji. UGiM planuje także zlokalizowanie w tym miejscu wypożyczalni rowerów elektrycznych.
Koncepcja zakłada stworzenie na całym terenie osiedla jak największej ilości atrakcyjnych miejsc do rekreacji i wypoczynku.
Projekt obejmuje więc budowę wyposażonego w monitoring placu rekreacyjno-wypoczynkowego z fontanną i miejscami do odpoczynku, ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi dotyczącymi historii osiedla, galerii sztuki lokalnych twórców, skate parku oraz "ścieżki zdrowia" - czyli siłowni pod gołym niebem. Planowana jest także budowa nowych placów zabaw i montaż ławeczek parkowych. Całości dopełni rewitalizacja zieleni - odpowiednio zaplanowane nowe nasadzenia drzew i krzewów. Gmina postara się zadbać również o efekt w postaci odpowiedniego oświetlenia budynków. 
Efekt estetyczny i ekologiczny zapewni także planowana w ramach działań termomodernizacja budynku MOK-u. Projekt zakłada również montaż innowacyjnego w skali kraju ekologicznego, skomputeryzowanego podziemnego systemu gromadzenia i segregowania odpadów, do którego każdy z mieszkańców będzie miał dostęp poprzez kartę chipową. 

Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i zakończeniu procedur przetargowych, prace na terenie osiedla najprawdopodobniej będą mogły rozpocząć się już wiosną przyszłego roku. Wartość zadania wynosi ok. 17 mln zł.

do góry