Strona główna/Urząd/Aktualności/Uczestnicy z Ramży z wizytą w Bibliotece Jagiellońskiej

Uczestnicy z Ramży z wizytą w Bibliotece Jagiellońskiej

Aktualności 6 Maja 2013

Uczestnicy projektu pt. "Spotkajmy się w bibliotece", realizowanego przez Fundusz Lokalny Ramża, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 30 kwietnia odwiedzili najstarszą i jedną z największych bibliotek w Polsce.

Młodzi gimnazjaliści z Bełku, Stanowic i Szczejkowic zwiedzając Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie, zapoznali się z historią istnienia placówki, której zbiory biblioteczne liczą ponad 6 mln oraz z możliwościami jakie w XXI wieku oferuje czytelnikom najbardziej znana w kraju biblioteka narodowa. "Uczestnicy wycieczki, którzy od marca 2013r. uczestniczą m.in. w kursie technik uczenia się, w tym ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego czytania ze zrozumieniem oraz warsztatach porozumiewania się językiem ojczystym, zwiedzali także zabudowę wzgórza wawelskiego z Zamkiem Królewskim na czele, smoczą jamą i Bulwary Wiślane. Podczas odwiedzin dawnej stolicy Polski nie zabrakło również wizyty na rynku Starego Miasta oraz w Sukiennicach" - relacjonuje Marcin Stempniak, Członek Zarządu Funduszu Lokalnego RAMŻA, koordynator projektów społecznych.

Uczestnicy projektu z FL Ramża, w ramach zaplanowanych na najbliższe tygodnie działań, spotkają się jeszcze z autorem literatury młodzieżowej oraz zmierzą się z pracą tekstem literackim tj., będą opracowywać recenzje książek, które następnie zostaną wydane w formie ulotek i rozdystrybuowane wśród gminnych filii bibliotek oraz szkół jako materiał promujący czytelnictwo. "Projekt, który został przygotowany przez przedstawicieli fundacji dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zwrócenie uwagi na zmieniające się trendy i konieczność dostosowywania oferty przez instytucje samorządowe do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań do bibliotek i wzbogacanie repertuaru swoich usług, w ramach wdrażanego projektu propagujemy rozwiązania jakie stawiają przed nami wymagania obywateli i społeczności lokalnych w zmieniających się realiach" - dodaje M. Stempniak.

Projekt "Spotkajmy się w bibliotece", który realizowany będzie do czerwca b.r., będzie miał swoją kontynuację już w drugiej połowie roku, gdyż przedstawiciele Funduszu Lokalnego RAMŻA pozyskali kolejną dotację na drugą edycję projektu. Więcej szczegółów oraz dodatkowych informacji można szukać na stronie internetowej fundacji:

www.ramza.org oraz na funpage na Facebooku:www.facebook.com/FunduszLokalnyRamza.

do góry