UWAGA ROLNICY

Aktualności 11 Stycznia 2012
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

 - w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 
 - w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011r. (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz.19) w 2012 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł. na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. 
wynosi  81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosk

Zmianie ulegają również dotychczasowe wzory wniosków.
do góry