Strona główna/Urząd/Aktualności/UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Aktualności 12 Lipca 2011
W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) istnieje konieczność aktualizacji danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w celu przekazania ich do bazy Centralnej Ewidencji. W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy nie aktualizowali danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej po roku 2007, bądź nie prowadzą działalności gospodarczej a nie zgłosili faktu jej likwidacji proszeni są o możliwie jak najszybsze zgłoszenie się Urzędu Gminy i Miasta – Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, piętro II celu dokonania stosownych zmian. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 4312-251
do góry