Strona główna/Urząd/Aktualności/UWAGA!!! ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA UPROSZCZONEGO

UWAGA!!! ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA UPROSZCZONEGO

Aktualności 25 Czerwca 2009

W nawiązaniu do "Zaproszenia do składania ofert" na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce", Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o odwołaniu powyższego postępowania. Postępowanie zostaje odwołane z uwagi na konieczność uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o załączniki w niej wymienione, stanowiące materiał poglądowy pozwalający oferentom poznać istniejący obiekt będący przedmiotem opracowań.
Jednocześnie informuje się, że w najbliższym czasie zaproszenie do udziału w postępowaniu na w/w przedmiot zamówienia zostanie ponowione.

Treść odwołania do pobrania w formacie PDF

do góry