Strona główna/Urząd/Aktualności/Trzecia kawiarenka obywatelska i pierwsze pomysły seniorów

Trzecia kawiarenka obywatelska i pierwsze pomysły seniorów

Aktualności 13 Sierpnia 2014

30 lipca seniorzy uczestniczący w projekcie „Senior: enter” w ramach kawiarenki obywatelskiej w Centrum Kulturalno -Edukacyjnym spotkali się z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach – Dyrektor OPS Celiną Cymorek oraz kierownik Punktu Terenowego Nr 2 w dzielnicy Leszczyny Izabelą Malik.

 

 

Celina Cymorek przedstawiła zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych.

Izabela Malik zaprezentowała podejmowane działania na rzecz seniorów w ramach Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) funkcjonującego przy Punkcie Terenowym Nr 2 w dzielnicy Leszczyny. Pod patronatem Zespołu została utworzona grupa nieformalna „Seniorzy z Zameczku”, która działa od 2010 roku i liczy obecnie ponad 20 seniorów.

W latach 2010-2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zrealizował wspólnie z seniorami ok. 30 różnorodnych projektów socjalnych: m.in. kursy komputerowe – „50+ w sieci”, zajęcia taneczno-ruchowye –„Senior–Zumba”, lektoraty językowe. Ponadto, seniorzy aktywnie starają się uczestniczyć w życiu społecznym. Współorganizowali piknik rodzinny pod hasłem: „Duże serce małemu sercu”, z którego dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom przebywającym w hospicjum w Pszczynie. Uczestniczą w różnego rodzaju wizytach studyjnych, gdzie wymieniają się doświadczeniami z innymi grupami zrzeszającymi seniorów m.in. w Gdyni i Milówce.

„Mamy nadzieję, że działania grupy seniorów oraz Zespołu ds. OSL wpłyną korzystnie na poprawę wizerunku osób starszych i zmobilizują innych seniorów do działania” – podkreślały przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Po zakończeniu prezentacji zadań i inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej , seniorzy z chęcią skorzystali z możliwości zadawania zaproszonym gościom pytań, które niejednokrotnie były inspiracją do dalszej ożywionej dyskusji.

Zgromadzeni zwrócili uwagę na stosowanie przemocy fizycznej i emocjonalnej względem osób starszych, omawiano także możliwe rozwiązania tego istotnego problemu. Duże zainteresowanie wywołała także funkcjonująca w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Karta Gminy dla Dużej Rodziny, zwrócono uwagę na brak podobnych, kompleksowych rozwiązań dotyczących oferty dla seniorów. Podczas dyskusji, zrodziła się idea powołania Rady Seniorów, jako organu doradczego i opiniodawczego, mającej reprezentować interesy starszych mieszkańców gminy oraz utworzenia Karty Seniora, pełniącej podobną funkcję jak Karta Dużej Rodziny.

Przypomnijmy, że wcześniej seniorzy mieli okazję spotkać się w kawiarence obywatelskiej z Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesławem Janiszewskim oraz przedstawicielem trzeciego sektora - Marcinem Stempniakiem, członkiem Zarządu Funduszu Lokalnego Ramża oraz członkiem Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Kolejne spotkanie odbędzie się 25 sierpnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, a jego gośćmi będą Joanna Sarre, Prezes Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach, oraz Krystyna Jurczewska-Płońska, Przewodnicząca Rady Seniorów w Gliwicach oraz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach.

Projekt "Senior: enter" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

do góry