Strona główna/Urząd/Aktualności/Trwa nabór do przedszkoli

Trwa nabór do przedszkoli

Aktualności 5 Marca 2014
Przypominamy, że od 3 marca trwa nabór dzieci do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.


 

PRZEJRZYJ OFERTĘ
Na stronach internetowych placówek, telefonicznie, lub osobiście w sekretariacie sprawdzić możemy ofertę przedszkola, dowiemy się m.in. jaka jest koncepcja pracy przedszkola, w jakich godzinach placówka jest czynna, jakie proponuje zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.WYTYPUJ PRZEDSZKOLE
Jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą wyboru placówki, wypełniamy zgłoszenie. Pobieramy komplet dokumentów ze strony internetowej przedszkola, karty zapisu można także odebrać w sekretariacie wybranej placówki.

Przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, o przydzieleniu miejsca w przedszkolu decydują odpowiednie kryteria.ZŁÓŻ ZGŁOSZENIE W SEKRETARIACIE

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie wybranej placówki do 31 marca.ZAPAMIETAJ WAŻNE DATY

07.04.2014 wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego – wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

16.04.2014 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

W ciągu 3 dni należy potwierdzić chęć uczestnictwa w zajęciach w przedszkolu lub zgłosić rezygnację.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić z wnioskiem do komisji kwalifikacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Komisja podaje uzasadnienie w ciągu 5 dni.

Od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni  rodzic może wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola.

Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

Na wolne miejsca w razie rezygnacji prowadzone będzie postępowanie uzupełniające w terminie od 05.05.2014 do 26.05.2014 roku.

 

 

 

do góry