Strona główna/Urząd/Aktualności/Termomodernizacja - oszczędności i korzyści dla środowiska naturalnego. Podsumowanie projektu

Termomodernizacja - oszczędności i korzyści dla środowiska naturalnego. Podsumowanie projektu

Aktualności 8 Listopada 2012

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim".

Powiat Rybnicki realizował projekt w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, Gminą Gaszowice oraz oraz Gminą Lyski. Całkowita wartość prac objętych projektem wynosi 6 234,701,01 zł, a 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

"Dzięki zmniejszeniu emisji i koncentracji zanieczyszczeń wynikających z termomodernizacji dziesięciu budynków użyteczności publicznej osiągnęliśmy korzystne wskaźniki środowiskowe. Działania pozwoliły także na uzyskanie w perspektywie efektów ekonomicznych i estetycznych" - wyjaśniał starosta rybnickiDamian Mrowiec.


W ramach projektu termomodernizacji poddano następujące obiekty: Zespół Szkół nr 5 w sołectwie Bełk, Przedszkole w Czernicy, Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Lyskach, Szkoła Podstawowa w Szczerbicach. 

"Projekt jest efektem współpracy pomiędzy powiatem a trzema gminami. Mieliśmy okazję sprawdzić się realizując wspólne przedsięwzięcie, co postrzegam jako niezwykle cenne doświadczenie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 -2020. Na uzyskanie dofinansowania unijnego będą mogły liczyć przede wszystkim duże, realizowane we współpracy pomiędzy samorządami projekty" - podkreślałGrzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. PR i G w UGiM Czerwionka-Leszczyny.


Projekt realizowano od 2007 roku, zaś ostatnie odbiory prac budowlanych zakończyły się w październiku 2012 r.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia udało się osiągnąć następujące wskaźniki:
liczba wymienionych źródeł ciepła: 7 szt.
łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji: 48984 m 3
moc nowego systemu grzewczego: 1,22777MW
liczba wymienionych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20 szt.

W ramach termomodernizacji w Zespole Szkół nr 5 w sołectwie Bełk zrealizowano następujący zakres prac:

oceplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad piwnicą, ocieplenie dachu płytami ze styropapy wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich i rynien, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie płytami ze styropianu utwardzonego, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej powierzchniowej ścian piwnic i fundamentowych, uzupełnienie i naprawa instalacji odgromowej, wymianą wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą kotła i grzejników.

"Zadanie to pozwoliło osiągnąć korzystne efekty środowiskowe. Warto także zwrócić uwagę na poprawę estetyki budynków szkolnych. Szare i zabrudzone nabrały pięknych kolorów" - podkreślał Andrzej Raudner, zastępca burmistrza Czerwionki-Leszczyn.

Całkowicie odmieniony Zespół Szkół w Bełku spotkał się także z dużym uznaniem społeczności szkolnej. Uczniowie z dumą prezentują swoją placówkę, która teraz zwraca uwagę żółtym, zielonym i pomarańczowym kolorem elewacji.

top_baner
do góry