Strona główna/Urząd/Aktualności/Szkolimy się – chcemy być lepsi

Szkolimy się – chcemy być lepsi

Aktualności 2 Lipca 2010
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało UGiM Czerwionka-Leszczyny blisko 262 tys. zł na realizację opracowanego przez urząd projektu Szkolimy się - chcemy być lepsi (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre Zarządzanie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).

Nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej!

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz jakości świadczonych usług publicznych. Projekt zaplanowany został na 12 miesięcy i rozpocznie się w styczniu 2011 r. W jego ramach pracownicy urzędu uczestniczyć będą w cyklu szkoleń doskonalących.

Projekt poprzedziła ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych pracowników, którą przeprowadzono w sierpniu ubiegłego roku. Ankiety cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i to na ich podstawie opracowano założenia dla projektu.

Przewidziane szkolenia dotyczą m.in. zakresu stosowania KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, Zamówień Publicznych, egzekucji administracyjnej, zorientowania na obsługę klienta, komunikacji interpersonalnej. Zrealizowane zostaną również szkolenia w zakresie zarządzania jakością. Będzie również kurs komputerowy oraz kurs języka migowego. 

Projekt obejmie wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych (czyli ok. 130 osób).

"Szkolimy się – chcemy być lepsi" 

Koszty ogółem: 291 985,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 261 985,00 zł
top_baner
do góry