Strona główna/Urząd/Aktualności/Szkolenie pn. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szkolenie pn. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności 7 Czerwca 2010

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie pn. "Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sprawozdawczość, ewaluacja, informacja i promocja)", które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach (ul. Wolności 2)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowej realizacji projektu. Omówione zostaną zagadnienia związane ze sprawozdawczością, ewaluacją, informacją i promocją, w tym między innymi:
wymagania odnośnie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
opracowywanie sprawozdań (finansowych i merytorycznych),
monitoring, ewaluacja i kontrola,
obowiązki informacyjne i promocyjne w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 14 czerwca 2010r (godz.10:00) za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie on-line), poprzez e-mail: info_rybnik@roEFS.pl  lub faksem (032 429 57 73).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo posiadają organizacje i instytucje z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Szkolenie jest bezpłatne. W ramach szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie. 

Usługa szkoleniowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pliki do pobrania:

top_baner
do góry