Strona główna/Urząd/Aktualności/Szkolenie - „Fundraising – skuteczne pozyskiwanie funduszy”

Szkolenie - „Fundraising – skuteczne pozyskiwanie funduszy”

Aktualności 31 Października 2015

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu organizowanym w Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej.

Temat: „Fundraising – skuteczne pozyskiwanie funduszy”
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej, ul. 3 Maja 19 Czerwionka-Leszczyny
Data/godzina: 06.11.2015 r. 15:00-21:00

Szkolenie przeprowadzi p. Robert Kawałko – absolwent UJ i stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), przez 8 lat pracował kolejno w administracji rządowej i w działach marketingu firm teleinformatycznych. Od roku 2000 prowadzi własną firmę zajmującą się szkoleniami i doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy, jest pomysłodawcą i konsultantem licznych kampanii fundraisingowych. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którym kierował w latach 2006-2012. Do roku 2013 przez 6 lat był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które zrzesza 19 narodowych organizacji fundraiserów z Europy.

Program, szkolenia:

 1. Miejsce fundraisingu w organizacji – pozyskiwanie funduszy jako obszar zarządzania.
 2. Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej organizacji.
 3. Cykl relacji z darczyńcą, ćwiczenie metody Direct Dialog.
 4. Specyfika pracy i komunikacji z darczyńcami indywidualnymi – co decyduje o sukcesie próśb, jak radzić sobie z odmową.
 5. Rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji, specyfika Public Relations organizacji w aspekcie fundraisingu.
 6. Zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok.
 7. Kampanie fundraisingowe – analiza przykładów polskich i zagranicznych.
 8. Jak w pół minuty zamienić obcą osobę w darczyńcę – test windy i konkurs.
 9. Jak pracować z darczyńcami, by z przypadkowych stali się w regularnymi i hojnymi.
 10. 30 metod finansowania organizacji – arsenał fundraisera.
 11. Kodeks etyczny fundraisingu.
 12. Podsumowanie, pytania.

Rezultaty szkolenia
Uczestnicy będą potrafili planować działalność fundraisingową organizacji i stosować zasadę dywersyfikacji źródeł przychodów, będą rozumieli zasady tworzenia stanowiska pracy dla fundraisera i układania z nim relacji służbowych, będą znali ponad 30 metod zbierania funduszy oraz specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które decydują o sukcesie w poszukiwaniach funduszy.

Celem strategicznym szkolenia jest stabilna finansowo organizacja, inwestująca w relacje z darczyńcami i korzystająca z wielu źródeł przychodów, działająca planowo i etycznie.

 

Do udziału w szkoleniu uprawnieni są przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz funkcjonujące w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny grupy nieformalne. Wypełnione i podpisane zgłoszenia można przesyłać na adres czerwionka-leszczyny@cris.org.pl lub dostarczyć do siedziby w godzinach pracy biura.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa we wtorek 03.11.2015 r.

Organizator informuje, iż udział w szkoleniu wiąże się z konieczności podpisania formularzy zgłoszeniowych, które wraz z pełnym programem szkolenia zostaną dostarczone do uczestników po zakończeniu rekrutacji.

Więcej informacji:

telefon: 733928283
e-mail: czerwionka-leszczyny@cris.org.pl

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie – do pobrania

Spotkanie odbędzie się w ramach zadania publicznego pt. „Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej” współfinansowanego z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 
do góry