Strona główna/Urząd/Aktualności/Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Aktualności 12 Grudnia 2014

9 grudnia 2014 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia krajowych certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Prestiżowym certyfikatem wyróżniono także Szkołę Podstawową nr 1 z dzielnicy Leszczyny.

Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji wojewódzkiego koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a następnie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu, szkoła znalazła się wśród 38 wyróżnionych z całej Polski placówek, którym minister edukacji narodowej Joanna Kluzik -Rostkowska przyznała certyfikaty. W imieniu społeczności szkolnej, dokument odebrała dyrektor Anna Bober wraz ze szkolnymi koordynatorkami programu. Certyfikaty wręczał Tadeusz  Sławecki – Sekretarz Stanu w MEN, wspólnie z prof. Barbarą Woynarowską, która jest głównym animatorem działań promujących zdrowy tryb życia wśród dzieci - to właśnie pod kierunkiem pani profesor, w 1992 r. rozpoczął się projekt pilotażowy programu Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce.  

„Otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia jest wynikiem wieloletnich   i systematycznych działań,  które rozpoczęły się w naszej szkole już w 1999 r. Od tego czasu podejmujemy wiele  inicjatyw, mających na celu wspomaganie  całej społeczności szkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw do pracy w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki” - mówi Anna Bober, dyrektor placówki.

Oto niektóre z działań, jakie podjęto w ostatnich kilku latach w ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie:

 • Oddanie do użytku wyremontowanej części obiektu szkolnego, odnowienie części pomieszczeń klasowych, korytarzy szkolnych oraz gabinetów, modernizacja oświetlenia oraz placu zabaw.

 • Kontynuacja prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania prozdrowotnego dla uczniów klas VI.

 • Zwracanie szczególnej uwagi na zasady zachowania bezpieczeństwa.

 • Udział w licznych akcjach, projektach i programach wspierających edukację zdrowotną – zarówno zewnętrznych jak i tworzonych oraz organizowanych z inicjatywy nauczycieli.

 • Podejmowanie działań mających na celu wzrost motywacji uczniów do nauki.

 • Stwarzanie pracownikom niepedagogicznym możliwości uczestnictwa w życiu szkoły.

 • Opracowanie przez nauczyciela wychowania fizycznego programu autorskiego.

 • Wdrożenie Programu Edukacyjnego organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy " Ratujemy i Uczymy Ratować".

 • Zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym.

Szkoły promujące zdrowie planują swoją pracę i podejmują działania w oparciu o pięć standardów:
1.    Pomagają członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć

i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
2.    Zarządzają projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

 • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej

(w tym rodziców) i społeczności lokalnej,

 • skuteczności i długofalowości działań.

 1. Prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do zwiększenia jej

jakości i skuteczności;

 1. Tworzą klimat społeczny sprzyjający:

 • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu

poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

 • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

 • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 

5.    Tworzą środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

„Przyznanie Krajowego Certyfikatu SzPZ jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Dziękujemy dyrekcji, wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom którzy czynnie włączają się w realizację programu” - podkreśliły koordynatorki programu w szkole - Joanna Patyrowska i Anna Steuer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top_baner
do góry