Strona główna/Urząd/Aktualności/Szansa na wiedzę

Szansa na wiedzę

Aktualności 6 Października 2009

Informujemy, iż Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach rozpoczęła realizację Projektu "Szansa na wiedzę - studia podyplomowe IT" PO KL 2.1.1.

Projekt jest skierowany do osób pracujących (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy pragną poszerzać swoje kwalifikacje z zakresu IT. W projekcie nie mogą uczestniczyć właściciele firm. Celem Projektu jest podniesienie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji 120 pracowników przedsiębiorstw, głównie z województwa śląskiego, poprzez uczestnictwo w technicznych studiach podyplomowych na kierunku informatyka. Uczestnicy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości studiów podyplomowych, tj. kwoty 820 zł za 2 semestralny cykl nauki (360 godzin dydaktycznych). 
Projekt jest dofinansowany w 80% z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.szansanawiedze.pl oraz w punkcie rekrutacyjnym pod numerem telefonu (0 32) 207-27-10.

do góry