Strona główna/Urząd/Aktualności/Stowarzyszenie NAJWAŻNIEJSZA JEST TRADYCJA uzyskało dotację FOOTBALL SUPPORTERS EUROPE. Będzie uczyć kultury kibicowania

Stowarzyszenie NAJWAŻNIEJSZA JEST TRADYCJA uzyskało dotację FOOTBALL SUPPORTERS EUROPE. Będzie uczyć kultury kibicowania

Aktualności 13 Kwietnia 2011
Niezależne stowarzyszenie europejskich fanów piłki nożnej Football Supporters Europe (FSE) otrzymujące wsparcie od UEFA ogłosiło konkurs na dotacje w ramach akcji wspierających pozytywne wartości futbolu.

Do międzynarodowego konkursu przystąpiło także stowarzyszenie "Najważniejsza jest tradycja" z Czerwionki-Leszczyn i znalazło się w gronie beneficjentów projektu!

"Do UEFA EURO 2012 pozostał nieco ponad rok, a fani piłkarscy oraz grupy kibiców w Polsce i na Ukrainie zostały zaproszone do przeprowadzenia i promocji wydarzeń oraz działań w obydwu krajach gospodarzach, w ramach programu Akcja Kibiców 2011 stowarzyszenia Football Supporters Europe (FSE).

Pod parasolem Akcji Kibiców 2011, FSE zaoferuje finansowe wsparcie za wspaniałe międzynarodowe inicjatywy oraz projekty promujące pozytywną kulturę piłkarską, w tym wartości takie jak międzynarodowa dobra wola oraz fair play. Dofinansowanie pokryje koszty działań organizowanych przez kibiców od maja do grudnia 2011 roku w Polsce i/lub na Ukrainie" – poinformowano na stronie internetowej UEFA (http://pl.uefa.com/uefa/stakeholders/supporters/news/newsid=1597710.html).

"O przyznanej dotacji zostaliśmy powiadomieni mailem – wyjaśnia Dawid Salamon, członek stowarzyszenia "Najważniejsza jest tradycja" oraz wychowawca świetlicy terapeutyczno-środowiskowej z Czerwionki-Leszczyn. To z pewnością wyjątkowa wiadomość. Jesteśmy dumni, że udało nam się zdobyć środki w międzynarodowym konkursie ogłoszonym przez FSE".

Stowarzyszenie we współpracy ze świetlicą terapeutyczno-środowiskową opracowało projekt pt. "Od kibica do rodzica – sztuka wychowywania do kibicowania!". 

Grupę docelową projektu stanowią wychowankowie świetlic terapeutyczno – środowiskowych funkcjonujących na terenie naszej gminy - dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wychowankowie z orzeczonym upośledzeniem umysłowym. 

"Celem projektu – jak wyjaśnia D. Salamon jest kreowanie właściwych postaw uczestnika imprez sportowych i wspieranie pozytywnej kultury kibicowskiej opierającej się na zasadach fair play".

Za pośrednictwem projektu stowarzyszenie  chce budować przyjazne nastawienie do  klubów sportowych, promować odpowiednie zachowanie kibica, wzmacniać i kształtować wśród młodych ludzi tolerancję i akceptację wobec drugiego człowieka. Celem projektu jest także promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci z grup ryzyka oraz zachęta do zachowań prospołecznych.

Zajęcia z zakresu profilaktyki sportowej prowadzone będą przez pedagogów, terapeutów oraz aktywnych kibiców należących do stowarzyszenia "Najważniejsza jest tradycja“. Działania mają na celu wzmacnianie, kształtowanie i budowanie tolerancji wobec drugiego człowieka, a zatem akceptacji kibiców innych drużyn.

W ramach projektu ogłoszony zostanie także konkurs "Mówimy NIE dyskryminacji i rasizmowi na stadionach piłkarskich", skierowany do dzieci i młodzieży.

1 lipca planowane jest zorganizowanie festynu pod hasłem "Stop Przemocy!“, podczas którego m.in. zostaną ogłoszone wyniki konkursu plastycznego 
i rozdane wyróżnienia i nagrody. 
W czasie festynu zostanie także rozegrany towarzysko - integracyjny mecz piłkarski pomiędzy wychowankami świetlic środowiskowych z Czerwionki – Leszczyn
i Radlina a członkami stowarzyszenia i kibicami tworzącymi "Fan Klub Niebieskie Południe". Przeprowadzony zostanie również konkurs wiedzy 
o piłce nożnej. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu będzie VI turniej piłki nożnej "Razem Raźniej". Odbywająca się co roku na stadionie Ruchu Chorzów impreza sportowa skierowana jest dla dzieci i młodzieży aktualnie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, klubach młodzieżowych oraz innych placówkach wsparcia dziennego (relacja z ubiegłorocznego turnieju: http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1020&cntnt01returnid=16 ). 

"Co roku turniej cieszy się coraz większą popularnością – podkreśla D. Salamon. 
Nie ukrywamy, że dla wychowanków poszczególnych placówek udział w tym turnieju jest zawsze wielkim niezapomnianym przeżyciem sportowym, także o wymiarze terapeutycznym".

Wychowawcy Świetlicy Terapeutyczno – Środowiskowej 
w Czerwionce – Leszczynach i członkowie Stowarzyszenia "Najważniejsza Jest Tradycja“ planują również przeprowadzenie szeregu zajęć z zakresu pedagogiki zabawy oraz licznych konkursów sprawnościowych. 

"Dzięki tego typu imprezom dzieci uczą się właściwych postaw uczestnika - kibica zawodów sportowych – deklaruje jedna z autorek projektu i wychowawczyni świetlicy Iwona Gajda - Spiewok. Nabywają właściwego - przyjaznego nastawienia do innych niż własny klubów sportowych, uczą się tolerancji, akceptacji i poszanowania wobec drugiego człowieka, a co najważniejsze zdrowo i aktywnie spędzają czas wolny".

Aby wzmacniać przekaz dotyczący pozytywnej kultury kibicowania członkowie stowarzyszenia planują także przeprowadzenie wśród uczestników projektu akcji informacyjnej poświęconej tolerancji, odpowiedniego dopingu podczas meczu oraz sankcji karnych wynikających z niewłaściwych postaw kibica.

Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 500 euro, która przeznaczona zostanie m.in. na zakup nagród dla dzieci i młodzieży, sprzętu sportowego oraz działania promocyjne związane z realizowanym projektem.

do góry