Strona główna/Urząd/Aktualności/Stowarzyszenie Misericordia zaprasza do Biura Porad Obywatelskich

Stowarzyszenie Misericordia zaprasza do Biura Porad Obywatelskich

Aktualności 20 Października 2008

Stowarzyszenie "Misericordia" wychodząc naprzeciw obywatelom stworzyło w Zabrzu Biuro Porad Obywatelskich, które prowadzi działalność w ramach ogólnopolskiej sieci Biur nadzorowanej przez Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie. Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela, nie udziela jednak porad prawnych. 

Porada obywatelska polega na:

 • wyszukiwaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,

 • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,

 • wparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniu jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,

 • w razie potrzeby sporządzaniu wspólnie z klientem planu działania.

Informacja obywatelska polega na:

 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,

 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,

 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

W biurze można uzyskać  porad  w sprawach:

 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń socjalnych
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • zatrudnienia i bezrobocia

Informacji w sprawach z kategorii:

 • finanse
 • niepełnosprawność
 • obywatel a instytucja
 • pozbawienia wolności
 • spadki
 • sprawy konsumenckie
 • stosunki międzyludzkie
 • własność


Godziny pracy Biura 
Poniedziałek 8:00 do 14:00 - praca w terenie
Wtorek 9:00 do 18:00
Środa 9:00 do 18:00
Czwartek 09:00 do 18:00
Piątek 09:00 do 15:00 
W celu ustalenia terminu porady prosimy o telefon (0-32)271-75-42w 23 
GADU-GADU 9618024

NCKU Wszechnica Zabrzańska 
ul. Plac Dworcowy 6 
41-800 Zabrze 
www.wszechnica.zabrze.pl

do góry