Stop dewastacji!

Aktualności 24 Października 2014

 

Nasza gmina się zmienia - rozbudowywana jest infrastruktura służąca mieszkańcom, przybywa ogólnodostępnych skwerów, pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Wiele osób docenia pozytywne zmiany i chętnie przebywa w przestrzeni miejskiej, korzystając z dostępnych udogodnień. Niestety, częstym zjawiskiem w naszej gminie są też akty wandalizmu, które negatywnie wpływają na wizerunek Czerwionki-Leszczyn.Najczęściej niszczone są obiekty małej architektury miejskiej, takie jak ławki, kosze, znaki drogowe, wiaty przystankowe, słupy oświetleniowe oraz zieleń miejska. Odtworzenie tej infrastruktury powoduje duże obciążenie dla budżetu miasta.

Podczas ostatniej Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach poruszono po raz kolejny temat częstych dewastacji.

 

„Na wskutek chuligańskich wybryków niedawno zniszczone zostało oświetlenie na rynku w Dębieńsku. Ktoś zadał sobie „trud”, aby po kolei zrzucać klosze lamp i je dewastować” - mówił Artur Szwed, przewodniczący komisji.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o większą troskę o wspólne dobro, jakim jest przestrzeń miejska, bądźmy świadomi cudzej, ale również - wspólnej własności. Dbajmy o porządek, cieszmy się terenami zielonymi, coraz lepszą infrastrukturą, ale także nie pozostawajmy obojętni na chuligańskie wybryki. Pamiętajmy, że za tego typu zachowania, - dewastacje placów zabaw, wiat przystankowych, ławek, koszy na śmieci, znaków drogowych - płacimy wszyscy z naszego wspólnego budżetu.

 

Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o interwencję. „Celem tych działań jest zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę poszanowania dobra publicznego i zahamowanie dewastacji miejsc i urządzeń, które służą wielu osobom” - podkreśla A. Szwed.

 

Działajmy wspólnie – interweniujmy!

Wystarczy anonimowe zgłoszenie.
Telefony: Straż Miejska - 986, 32/ 4311928, Policja - 997.

top_baner
do góry