Strona główna/Urząd/Aktualności/Stefania Szyp w gronie nominowanych do nagrody NARCYZ

Stefania Szyp w gronie nominowanych do nagrody NARCYZ

Aktualności 13 Maja 2011

Kapituła składająca się z uznanych autorytetów życia społeczno-gospodarczego, prezydentów miast woj. śląskiego, przedstawicieli mediów oraz laureatek poprzednich edycji nagrody wyłoniła grono dziewięciu kobiet nominowanych do nagrody "Narcyz 2011". W zaszczytnym gronie wybitnych osobowości jest również Stefania Szyp, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, muzyk, pedagog, dyrygent, radna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Nagroda "Narcyz" została ustanowiona przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w 2002 roku, szybko zdobyła prestiż i dużą renomę. W gronie laureatek "Narcyza" pojawiały się kobiety o nazwiskach znanych w całym kraju.

Ideą przyświecającą twórcom nagrody była chęć docenienia i promocji wybitnych kobiet regionu. Kapituła konkursowa w ocenie bierze pod uwagę osiągnięcia w działalności zawodowej, solidność i etykę zawodową, wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, zaangażowanie w działalność społeczną, kulturalną i charytatywną, działanie na rzecz integracji środowiskowej, kreatywność, dbałość o ochronę środowiska naturalnego, umiejętność radzenia sobie z problemami społecznymi. 

Laureatki "Narcyza" to przedstawicielki różnorodnych profesji, odnoszące ponadprzeciętne sukcesy i spełniające się w różnych dziedzinach. Wspólne dla wszystkich Pań jest zaangażowanie, kreatywność, pracowitość i życzliwość.

W tym roku kapituła wybrała dziewięć spośród szesnastu zgłoszonych kandydatek.

Do nagrody "Narcyz 2011" nominowane są:

 -Zofia Florek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, 
- Aldona Krupa-Gawron, prezes zarządu Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło", 
- Maria Kucharska, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 
- Danuta Mrozek, przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku w Rybniku, 
- Bogumiła Murzyńska-Głybin, znakomita aktorka Teatru Śląskiego, 
- Ewa Niewiadomska, szefowa redakcji kultury w Radiu Katowice, 
- Danuta Pietraszewska, pedagog i społecznik, posłanka PO na Sejm RP, 
- Beata Stella Hołowiecka, doktor nauk medycznych, ordynatorka oddziału hematologii i chłoniaków Samodzielnego   Publicznego Szpitala Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
- Stefania Szyp, dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach.

Nominowane do nagrody podczas uroczystej gali w Teatrze Śląskim
fot. M. Bugała, Dziennik Zachodni

W skład kapituły konkursowej wchodzą: Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski, Adam Matusiewicz - Marszałek Woj. Śląskiego, Jacek Korski - Prezes Zarządu Kompanii Węglowej SA, Anita Olejek – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Ewa Malek-Piotrowska - Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej SA, Adam Fudali- Prezydent Rybnika, Marian Janecki – Prezydent Jastrzębia Zdroju, Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrza, Piotr Uszok – Prezydent Katowic, Ewa Ryszka -Zastępca Prezydenta Rybnika, Krystyna Siejna, Wiceprezydent Katowic, Ludmiła Nowacka- Zastępca Prezydenta Raciborza, Gabriela Lenartowicz, Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Elżbieta Kazibut-Twórz, Koordynator projektów specjalnych Dziennika Zachodniego, Zenon Nowak- Prezes Polskapresse Sp. z o.o. o/Prasa Śląska, Andrzej Mielimonka – Prezes Zarządu Radia 90, Krystyna Szaraniec, Dyrektor Teatru Śląskiego, Krystyna Olczyk – Prorektor ds. szkolenia podyplomowego ŚUM, Weronika Pawlica-Jaworska – Prezes Zarządu Euromot Sp. z o.o., Andrzej Żylak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej ROW. 

W gronie laureatek poprzednich edycji "Narcyza" znalazły się m.in. Elżbieta Bieńkowska, Krystyna Bochenek, Maria Pańczyk-Pozdziej, prof. Joanna Wnuk-Nazarowa, Magdalena Piekorz.

"Nominacja do Nagrody Narcyz 2011 i wybór do finałowej dziewiątki są dla mnie ogromnym wyróżnieniem – podkreśla Stefania Szyp. - Laureatki dotychczasowych dziewięciu edycji, to wybitne kobiety, których aktywność zawodowa i społeczna na trwałe wpisała się na karty historii naszego regionu. Wiele z nich jest dla mnie wzorem do naśladowania. Jestem zaszczycona, że znalazłam się w tak znakomitym gronie".

Uroczysta gala wręczenia nagród "Narcyz 2011" odbędzie się 13 maja w Teatrze Śląskiem w Katowicach.


Sylwetka nominowanej

Stefania Szyp ur. 11.11.1953 r. w Czerwionce 

- absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach

- dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce, 

muzyk, pedagog, dyrygent, radna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

w kadencji 2006 – 2010 oraz 2010 – 2014.


Osiągnięcia

Chór pod Jej kierunkiem zdobył : 

- "Srebrny Kamerton" oraz dwukrotnie "Brązowy Kamerton" na Ogólnopolskim

Konkursie Chórów Szkolnych a’cappella w Bydgoszczy.

- od 1987 roku wyróżnienia pierwszego stopnia "Specjalne" oraz wyróżnienia 

stopnia pierwszego na Wojewódzkich i Powiatowych Przeglądach 

Zespołów Artystycznych Młodzieży Szkolnej oraz Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej

- pierwsze miejsca na Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Barwy Przyjaźni"

- pierwsze miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Tematycznej 

"Bóg się rodzi"

- chór koncertował w Budapeszcie oraz uświetnia imprezy lokalne i regionalne


Nagrody 

- dwukrotnie: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

" Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej"

- Medal Komisji Edukacji Narodowej 

" Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania"

- nominacja do Nagrody "Złotej Superaty" 

"Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki"

- nagroda regulaminowa 

"Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki

w konkursie o nagrodę "Złotej Superaty"

- Złota oraz Srebrna Odznaka 

"Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego"

- nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania

- nagrody Inspektora Oświaty i Wychowania 

- nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- nagrody Starosty Powiatu Rybnickiego


Od 1997 roku p. Stefania Szyp jest organizatorem powiatowych etapów Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej oraz Konkursów Recytatorskich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizuje warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, konkursy plastyczne, koncerty i festyny .Członkowie kół zainteresowań Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej zdobywają nagrody i wyróżnienia w etapach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich.

Członkowie kół plastycznych POPP zdobywają Złote, Srebrne i Brązowe Medale w Międzynarodowych Konkursach Plastycznych (New Delhi w Indiach, Belgradzie w Serbii, Ołomuńcu i Tryńcu w Czechach, Bitoli w Macedonii, Dolnym Kubinie w Słowacji) oraz ogólnopolskich i powiatowych. 

Członkowie kół muzycznych POPP są laureatami Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Varsovia Cantus", Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych i Wojewódzkiego Festiwalu Chórów Szkolnych w Częstochowie . Uzdolniony muzycznie solista Mateusz Piecowski za wybitne osiągnięcia wokalne otrzymał tytuł: "Talent Województwa Śląskiego" w dziedzinie: śpiew estradowy na Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego oraz zakwalifikował się do programu telewizyjnego : "Bitwa na głosy", gdzie śpiewał w zespole Piotra Kupichy . 

Członkowie kół teatralnych POPP zdobyli pierwsze i drugie miejsca tzw. "Złoty" oraz 
" Srebrny Klucz do Tajemnic Wszechświata" na Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich w Starachowicach .


Polecamy także dodatek "Narcyz 2011", który ukazał się z wczorajszym wydaniem Dziennika Zachodniego

Pliki do pobrania:

Plik nr 1

Plik nr 2

Plik nr 3

Plik nr 4


oraz link:

http://www.dziennikzachodni.pl/fakty24/392044,znamy-nazwiska-dziewieciu-nominowanych-do-narcyza-2011,id,t.html 

do góry